Повратна информација Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево у складу са препоруком Агенције за праћење стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине запримила је 22. децембра 2022. године повратну информацију Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево о мјерама предузетим у складу са препоруком Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине за праћење стања у области природних минералних, природних изворских и стоних вода. Контролама које су спровели инспектори на тржишту Кантона Сарајево у промету су затечене сљедеће воде, које не посједују Рјешење о признавању природних минералних, природних изворских и стоних вода:

  • „Природна негазирана вода Alkaline*,
  • Ivorell газирана минерална вода“,
  • Fructal First Alkaline water“, стона вода без угљиковог диоксида* и
  • „Бистрица природна изворска вода“ *.

Сходно утврђеној неусклађености, издано је рјешење надлежне инспекције за повлачење наведене воде из промета код субјеката контроле до прибављања рјешења за прометовање водама изданог од Агенције.

Према информацији Кантоналне управе за инспекцијске послове Кантона Сарајево, током контрола на тржишту нису затечене воде које су микробиолошки неисправне.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доставила је све расположиве информације надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини.

Сходно члану 8., став (1) Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12), сву природну минералну и природну изворску воду, која се ставља на тржиште у Босни и Херцеговини, мора признати Комисија за признавање природних минералних и природних изворских вода и мора имати Рјешење које издаје Агенција да је произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама овог Правилника.

*вода је била и предмет обавијести Инспектората Брчко дистрикта од 21.12.2022. године и/или заједничког саопштења Агенције и ФУЗИП од 20.12.2022. године (детаљније информације: обавијест Инспектората Брчко дистрикта БиХ; заједничко саопштење Агенције и ФУЗИП)