Политика квалитета

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је опредијељена да стално развија и побољшава своје активности како би допринијела унапређењу нивоа заштите живота и здравља људи те, у том смислу, водити рачуна о здрављу и добробити животиња, здрављу биља и околине, на територији Босне и Херцеговине.

Те активности се проводе уз поштовање принципа законитости, објективности, транспарентности и правовремености.

У том смислу, субјекти у пословању са храном и потрошачи, у овом дијелу се могу упознати са областима: