Извоз

Извоз у Руску Федерацију, прописи и стандарди

У склопу активности око омогућавања извоза прехрамбених производа из Босне и Херцеговине на захтјевно тржиште Руске Федерације од великог је значаја имати доступне смјернице потенцијалним извозницима, али и надлежним органима, а у погледу корака које морају пратити како би се задовољили захтјеви које поставља Руска Федерација. У том смјеру Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је подузела низ активности око прикупљања релевантних информација у склопу којих је анализиран и документ издат од стране USDA Foreign Agriculture Service.

Наведени документ пружа јасне смјернице и нуди увид у прописе и стандарде у области увоза хране и пољопривредних производа које примјењује Руска Федерација. Предметни документ на енглеском језику доступан је на овом linku.

Документ је преведен са енглеског језика на један од језика у службеној употреби у БиХ, те га овим путем чинимо јавно доступним и препоручујемо пажњи заинтересираних страна, на слиједећем linku.