Биотехнологија

Правни оквир из области генетички модификованих организама

 • Закон о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04);
 • Закон о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ”, број 23/09);
 • Правилник о начину вођења јединственог регистра генетички модификованих организама („Службени гласник БиХ“, број 17/12);
 • Правилник о успостављању система за развој и додјељивање јединствених кодова за генетички модификоване организме („Службени гласник БиХ“, број 68/12);
 • Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање („Службени гласник БиХ“, број 78/12 и 62/15);
 • Правилник о садржају пријаве и техничке документације за стављање на тржиште, услова означавања и паковања генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама („Службени гласник БиХ“, број 78/12);
 • Правилник о садржају и обиму процјене ризика за стављање на тржиште генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама и методологије за процјену ризика („Службени гласник БиХ“, број 79/12);
 • Правилник о условима плана праћења (мониторинга) утицаја генетички модификованих организама или производа који садрже и/или се састоје или потичу од генетички модификованих организама и њихове употребе („Службени гласник БиХ“, број 64/14),
 • Одлука о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње („Службени гласник БиХ“, број 61/14) и
 • Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама („Службеном гласнику БиХ“, број 73/17).

Све наведене прописе можете погледати у рубрици „Прописи о храни“.

Савјет за генетички модификоване организме

Ради праћења стања и развоја у области руковања ГМО-ом и пружања стручне помоћи у провођењу Закона о ГМО-у, Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара БиХ), на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција), именује чланове Савјета за генетички модификоване организме (у даљем тексту: Савјет за ГМО).

Одлуку о именовању чланова Савјета за ГМО („Службени гласник БиХ“, број 82/23) можете погледати на овом linku.

Савјет за ГМО обавља сљедеће послове:

 • даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима по захтјеву надлежних органа,
 • даје мишљење и приједлоге у припреми прописа о употреби ГМО-а,
 • даје мишљења и приједлоге надлежним органима државне управе о питањима употребе ГМО-а,
 • прати стање и развој у области коришћења генетичке технологије и употребе ГМО-а,
 • прати научно стручна достигнућа и даје мишљења у вези с употребом генетичке технологије и употребом ГМО-а,
 • даје мишљења у вези са социјалним, етичким, техничким и технолошким, научним и другим условима коришћења ГМО-а,
 • савјетује надлежне органе о питањима везаним за употребу ГМО-а и генетичке технологије,
 • извјештава јавност путем медија и стручних скупова о стању и развоју у области употребе генетичке технологије и употребе ГМО-а, те о својим ставовима и мишљењима,
 • обавља и друге стручне послове прописане Законом о ГМО и прописима донесеним на основу њега.

У досадашњем раду Савјет за ГМО је дао слиједећа мишљења:

 1. УП-1-50-4-17-4/15 од 28.08.2015. године
 2. УП-1-50-4-18-5/15 од 28.08.2015. године
 3. УП-1-50-4-20-4/15 од 28.08.2015. године
 4. УП-1-50-4-22-2/15 од 28.08.2015. године
 5. УП-1-50-4-23-2/15 од 28.08.2015. године
 6. УП-1-50-4-19-5/15 од 28.08.2015. године
 7. УП-1-50-4-25-3/15 од 28.08.2015. године
 8. УП-1-50-4-26-5/15 од 28.08.2015. године
 9. УП-1-50-4-27-3/15 од 28.08.2015. године
 10. УП-1-50-4-24-4/15 од 16.09.2015. године
 11. УП-1-50-4-29-2/15 од 16.06.2015. године
 12. УП-1-50-4-30-3/15 од 16.09.2015. године
 13. УП-1-50-4-28-2/15 од 16.09.2015. године
 14. УП-1-50-4-31-2/15 од 16.09.2015. године
 15. УП-1-50-4-21-2/15 од 28.08.2015. године
 16. УП-1-50-4-1202-5/15 од 09.11.2015. године
 17. УП-1-50-4-1202-4/15 од 09.11.2015. године
 18. УП-1-50-4-35-3/15 од 10.12.2015. године
 19. УП-1-50-4-33-3/15 од 05.01.2016. године
 20. УП-1-50-4-39-1/15 од 05.01.2016. године
 21. УП-1-50-4-37-3/15 од 05.01.2016. године
 22. УП-1-50-4-3-5/16 од 05.02.2016. године
 23. УП-1-50-4-6-4/16 од 02.03.2016. године
 24. УП-1-50-4-8-2/16 од 02.03.2016. године
 25. УП-1-50-4-10-3/16 од 25.03.2016. године
 26. УП-1-50-4-16-3/16 од 05.05.2016. године
 27. УП-1-50-4-26-4/16 од 01.08.2016. године
 28. УП-1-50-4-29-6/16 од 26.09.2016. године
 29. УП-1-50-4-36-2/16 од 26.09.2016. године
 30. УП-1-50-4-38-4/16 од 30.12.2016. године
 31. УП-1-50-4-1-4/17 од 27.01.2017. године
 32. УП-1-50-4-5-4/17 од 03.04.2017. године
 33. УП-1-50-4-7-3/17 од 05.06.2017. године
 34. УП-1-50-4-10-5/17 од 31.07.2017. године
 35. УП-1-50-4-15-5/17 од 31.08.2017. године
 36. УП-1-50-4-12-7/18 од 31.10.2018. године
 37. УП-1-50-4-16-6/19 од 27.02.2020. године
 38. УП-1-50-4-22-6/19 од 27.02.2020. године
 39. УП-1-50-4-9-2/20 од 13.10.2020. године
 40. УП-1-50-4-10-2/20 од 13.10.2020. године
 41. УП-1-50-4-12-2/20 од 13.10.2020. године
 42. УП-1-50-4-18-2/20 од 13.10.2020. године
 43. УП-1-50-4-19-2/20 од 13.10.2020. године
 44. УП-1-50-4-24-3/20 од 13.10.2020. године
 45. УП-1-50-4-36-7/20 од 04.02.2021. године
 46. УП-1-50-4-37-2/20 од 04.02.2021. године
 47. УП-1-50-4-2-2/21 од 04.02.2021. године
 48. УП-1-50-4-11-4/20 од 04.02.2021. године
 49. УП-1-50-4-9-3/21 од 08.03.2021. године
 50. УП-1-50-4-10-2/21 од 08.03.2021. године
 51. УП-1-50-4-5-3/21 од 08.03.2021. године
 52. УП-1-50-4-6-2/21 од 08.03.2021. године
 53. УП-1-50-4-7-2/21 од 08.03.2021. године
 54. УП-1-50-4-8-2/21 од 08.03.2021. године
 55. УП-1-50-4-11-4/21 од 21.06.2021. године
 56. УП-1-50-4-21-2/21 од 21.06.2021. године
 57. УП-1-50-4-22-2/21 од 21.06.2021. године
 58. УП-1-50-4-23-2/21 од 21.06.2021. године
 59. УП-1-50-4-24-2/21 од 21.06.2021. године
 60. УП-1-50-4-25-2/21 од 21.06.2021. године
 61. УП-1-50-4-28-4/21 од 2.11.2021. године
 62. УП-1-50-4-36-5/21 од 2.11.2021. године
 63. УП-1-50-4-42-2/21 од 2.11.2021. године
 64. УП-1-50-4-44-2/21 од 25.1.2022. године
 65. УП-1-50-4-45-9/21 од 25.1.2022. године
 66. УП-1-50-4-46-7/21 од 25.1.2022. године
 67. УП-1-50-4-49-5/21 од 25.1.2022. године
 68. УП-1-50-4-51-3/21 од 25.1.2022. године
 69. УП-1-50-4-52-3/21 од 25.1.2022. године
 70. УП-1-50-4-53-3/21 од 25.1.2022. године
 71. УП-1-50-4-54-3/21 од 25.1.2022. године
 72. УП-1-50-4-59-5/21 од 25.1.2022. године
 73. УП-1-50-4-4-4/22 од 22.4.2022. године
 74. УП-1-50-4-5-5/22 од 22.4.2022. године
 75. УП-1-50-4-6-7/22 од 22.4.2022. године
 76. УП-1-50-4-7-5/22 од 22.4.2022. године
 77. УП-1-50-4-8-4/22 од 22.4.2022. године
 78. УП-1-50-4-9-5/22 од 22.4.2022. године
 79. УП-1-50-4-13-3/22 од 10.5.2022. године
 80. УП-1-50-4-14-3/22 од 10.5.2022. године
 81. УП-1-50-4-15-3/22 од 10.5.2022. године
 82. УП-1-50-4-16-3/22 од 10.5.2022. године
 83. УП-1-50-4-17-3/22 од 10.5.2022. године
 84. УП-1-50-4-18-3/22 од 10.5.2022. године
 85. УП-1-50-4-19-3/22 од 10.5.2022. године
 86. УП-1-50-4-20-3/22 од 10.5.2022. године
 87. УП-1-50-4-26-2/22 од 26.7.2022. године
 88. УП-1-50-4-27-3-2/22 од 26.7.2022. године
 89. УП-1-50-4-42-4/22 од 31.01.2023. године
 90. УП-1-50-4-43-4/22 од 31.01.2023. године
 91. УП-1-50-4-44-4/22 од 31.01.2023. године
 92. УП-1-50-4-4-3/23 од 31.01.2023. године
 93. УП-1-50-4-5-3/23 од 31.01.2023. године
 94. УП-1-50-4-6-3/23 од 31.01.2023. године
 95. УП-1-50-4-7-3/23 од 31.01.2023. године

Лабораторије за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама

На основу члана 16. Закона о генетички модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09) Савјет министара Босне и Херцеговине је, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и мишљења Института за акредитацију Босне и Херцеговине, донио Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модификованих организама („Службеном гласнику БиХ“, број 73/17), а коју можете погледати на овом linku.

Сходно одредбама горе наведеног Правилника, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Одјел за пољопривреду Брчко Дистрикта БиХ проводе процедуру и овлаштују испитне лабораторије за контролу, испитивање и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО.

Након овлаштивања, Рјешења о овлаштењу лабораторија се достављају Агенцији за безбједност хране БиХ, која их уписује на јединствену листу испитних лабораторија у БиХ за област ГМО. Листа ће бити објављена у „Службеном гласнику БиХ“ и на web страници Агенције. Листу можете погледати на овом linku.

Протокол о сарадњи

У складу са Закључцима Савјета министара БиХ са 134. сједнице одржане дана 05.10.2010. године, а у циљу пружања подршке овлашћеним испитним лабораторијама и унапређења система контроле ГМО-а у Босни и Херцеговини, Агенција је потписала Протокол о сарадњи за развој овлашћених испитних лабораторија за генетички модификоване организме у БиХ са „Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana“ (IZSLT), који ће служити као референтна лабораторија за подручје Босне и Херцеговине док нека од овлаштених лабораторија из Босне и Херцеговине не достигне ниво референтности. Протокол о сараднји можете погледати на овом linku.

Поступак издавања рјешења о одобрењу

Савјет министара БиХ је, на приједлог Агенције у складу са одредбама Закона о генетички модификованим организмима, донијело Правилник о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање. Наведени Правилник, између осталог, регулише процедуру за подношење захтјева за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње те издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње узимајући у обзир мишљење Савјета за ГМО, све важеће прописе и друге чињенице важне за доношење рјешења о одобрењу за које је у складу са чланом 3. став (2) тачка ц) Закона о ГМО надлежна Агенција.

За издавање рјешења о одобрењу подноси се захтјев у писаном облику препорученом поштом или лично на адресу Агенције. Подносилац захтјева за издавање рјешења о одобрењу или његов заступник мора имати регистровано сједиште у Босни и Херцеговини. Агенција потврђује подносиоцу захтјева пријем захтјева у писаном облику у року од 14 дана од дана пријема захтјева. У потврди се наводи датум пријема захтјева.

Захтјев мора садржавати сљедеће документе:

 • име и адресу подносиоца захтјева;
 • назив увозника/дистрибутера или онога који храну за животиње производи, пакује и/или ставља на тржиште, а регистрован је у Босни и Херцеговини;
 • цертификат издан од стране надлежног органа земље поријекла из којег је видљиво да храна за животиње садржи генетички модификовани организам који је одобрен за стављање на тржиште Европске уније;
 • број и/или копију Одлуке Европске комисије којом се потврђује да је употреба датог ГМО одобрена на тржишту Европске уније;
 • списак трговачких назива производа који садрже дати ГМО;
 • овјерену Изјаву са образложењем да се производ или производи који су предмет Захтјева користе искључиво као храна за животиње;
 • доказ о уплати накнаде за подношење захтјева за издавање рјешења о одобрењу (копија уплатнице) у износу од 30,00 КМ, у складу са Одлуком о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње.

Сви приложени службени документи морају бити на једном од језика и писама који су у службеној употреби у Босни и Херцеговини.

Запримљене захтјеве субјекта у пословању са храном за животиње за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње разматра Савјет за ГМО и доноси мишљење, а на основу члана 56. Закона о ГМО, Правилника о условима и поступку издавања одобрења за стављање генетички модификоване хране и хране за животиње први пут на тржиште Босне и Херцеговине и захтјевима који се односе на њихову сљедивост и означавање и члана 2. Пословника о раду Савјетa за ГМО.

У случају да Савјет за ГМО да позитивно мишљење, Агенција субјекту у пословању са храном за животиње који је поднио захтјев за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште хране за животиње која садржи ГМО издаје рјешење о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране за животиње која ће се користити искључиво као храна за животиње. Регистар рјешења субјеката у пословању са храном и генетички модификоване хране за животиње Босне и Херцеговине, можете погледати на овом linku. Извод из Регистра можете погледати на дну ове странице.

До сада су обвављена слиједећа рјешења:

 1. УП-1-50-4-17-7/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 2. УП-1-50-4-18-8/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 3. УП-1-50-4-20-7/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 4. УП-1-50-4-22-5/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 5. УП-1-50-4-23-5/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 6. УП-1-50-4-19-8/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 7. УП-1-50-4-25-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 8. УП-1-50-4-26-8/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 9. УП-1-50-4-27-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 82/15
 10. УП-1-50-4-24-7/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 11. УП-1-50-4-29-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 12. УП-1-50-4-28-5/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 13. УП-1-50-4-31-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 14. УП-1-50-4-21-7/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 94/15
 15. УП-1-50-4-30-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 97/15
 16. УП-1-50-4-33-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 6/16
 17. УП-1-50-4-39-3/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 6/16
 18. УП-1-50-4-37-6/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 19. УП-1-50-4-3-8/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 20. УП-1-50-4-35-6-1/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 21. УП-1-50-4-34-5-1/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 22. УП-1-50-4-32-8-1/15, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 16/16
 23. УП-1-50-4-6-7/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 24. УП-1-50-4-8-5/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 25. УП-1-50-4-10-6/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 30/16
 26. УП-1-50-4-16-6/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 63/16
 27. УП-1-50-4-26-7/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 74/16
 28. УП-1-50-4-29-9/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 86/16
 29. УП-1-50-4-36-5/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 86/16
 30. УП-1-50-4-38-8/16, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 13/17
 31. УП-1-50-4-1-7/17, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 13/17
 32. УП-1-50-4-5-7/17, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 35/17
 33. УП-1-50-4-7-6/17, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/17
 34. УП-1-50-4-15-8/17, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 73/17
 35. УП-1-50-4-10-8/17, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 4/18
 36. УП-1-50-4-12-10/18, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 22/19
 37. УП-1-50-4-16-9/19, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 38/20
 38. УП-1-50-4-22-9/19, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 38/20
 39. УП-1-50-4-9-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 40. УП-1-50-4-10-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 41. УП-1-50-4-12-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 42. УП-1-50-4-18-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 43. УП-1-50-4-19-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 78/20
 44. УП-1-50-4-24-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 4/21
 45. УП-1-50-4-36-9/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 11/21
 46. УП-1-50-4-37-4/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 15/21
 47. УП-1-50-4-2-5/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 15/21
 48. УП-1-50-4-11-7/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 15/21
 49. УП-1-50-4-9-6/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 26/21
 50. УП-1-50-4-10-5/20, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 26/21
 51. УП-1-50-4-11-7/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 43/21
 52. УП-1-50-4-21-5/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/21
 53. УП-1-50-4-22-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/21
 54. УП-1-50-4-23-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/21
 55. УП-1-50-4-24-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/21
 56. УП-1-50-4-25-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 52/21
 57. УП-1-50-4-5-8/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 57/21
 58. УП-1-50-4-6-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 57/21
 59. УП-1-50-4-7-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 57/21
 60. УП-1-50-4-8-4/21, објављено у „Службени гласник БиХ“, број 57/21
 61. УП-1-50-4-28-7/21, објављено у, „Службени гласник БиХ“ број 76/21
 62. УП-1-50-4-36-8/21, објављено у, „Службени гласник БиХ“ број 76/21
 63. УП-1-50-4-42-5/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 76/21
 64. УП-1-50-4-44-6/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 15/22
 65. УП-1-50-4-45-12/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 66. УП-1-50-4-46-11/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 67. УП-1-50-4-49-8/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 68. УП-1-50-4-51-6/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 69. УП-1-50-4-52-5/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 70. УП-1-50-4-53-5/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 71. УП-1-50-4-54-6/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 72. УП-1-50-4-59-8/21, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 13/22
 73. УП-1-50-4-4-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 74. УП-1-50-4-5-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 75. УП-1-50-4-6-9/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 76. УП-1-50-4-7-8/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 77. УП-1-50-4-8-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 78. УП-1-50-4-9-8/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 35/22
 79. УП-1-50-4-20-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 37/22
 80. УП-1-50-4-13-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 81. УП-1-50-4-14-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 82. УП-1-50-4-15-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 83. УП-1-50-4-16-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 84. УП-1-50-4-17-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 85. УП-1-50-4-18-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 86. УП-1-50-4-19-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 39/22
 87. УП-1-50-4-26-6/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 60/22
 88. УП-1-50-4-27-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ“ број 60/22
 89. УП-1-50-4-42-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 90. УП-1-50-4-43-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 91. УП-1-50-4-44-7/22, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 92. УП-1-50-4-4-6/23, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 93. УП-1-50-4-5-6/23, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 94. УП-1-50-4-6-6/23, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23
 95. УП-1-50-4-7-6/23, објављено у „Службени гласник БиХ” број 20/23

Агенција је донијела Инструкцију о попуњавању уплатнице за уплату посебне накнаде (акт број: 01-17-738-1/20 од 21.07.2020. године), а на основу Одлуке о висини посебне накнаде за издавање рјешења о одобрењу за стављање на тржиште генетички модификоване хране и хране за животиње и Наредбе о уплатним рачунима за административне таксе („Службени гласник БиХ“, бр. 19/14 и 15/17). Инструкцију о попуњавању уплатнице за уплату посебне накнаде можете погледати на овом linku.

Из свега наведеног видљиво је, да је поступајући у складу са својом надлежности, Агенција дала допринос у припреми и доношењу правног оквира којим је уређен поступак доношења одобрења за стављање ГМ хране за животиње на тржиште Босне и Херцеговине. Субјекти у пословању са храном за животиње у Босни и Херцеговини који требају рјешење о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране за животиње и који желе да пласирају такву врсту хране на бх. тржиште то могу остварити. Наравно, цијели процес издавања рјешења о одобрењу за стављање на тржиште ГМ хране и хране за животиње ће се водити уз строге мјере контроле и на транспарентан начин, уз стални стручни надзор од стране Савјета за ГМО.

Ограничена употреба ГМО у контролисаном затвореном систему

У складу с одредбама члана 3. став (2) тачка а) Закона о генетски модифицираним организмима („Службени гласник БиХ”, број 23/09) за ограничено употребљавање ГМО у контролисаном затвореном систему надлежна су ентитетска министарства надлежна за питање науке уз сагласност органа ентитета, кантона и Брчко дистрикта БиХ, надлежних за област пољопривреде, шумарства и водопривреде и мишљења осталих надлежних органа.

Федерално министарство образовања и науке донијело је сет прописа који регулишу ограничену употребу ГМО у контролисаном затвореном систему, а ради се о сљедећим прописима:

Наведени прописи објављени су у „Службене новинама ФБиХ”, број 72/22 од 09.09.2022. године.

Због свега наведеног, овим путем сугеришемо заинтересованим странама уколико имају интерес за област ограниченог употребљавања ГМО у контролисаном затвореном систему да се обрате Федерално министарство образовања и науке.

BrojPodnosilac zahtjevaAdresa podnosioca zahtjevaBroj zahtjevaMišljenje Vijeća za GMOBroj Rješenje o odobrenjuDatum izdavanja Rješenje o odobrenjuDatum važenja rješenjaOdobrena genetski modificirana hrana / hrana za životinje
BA-GM-0095"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-42/23UP-1-50-4-42-4/22UP-1-50-4-42-7/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0094"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-44/22UP-1-50-4-44-4/23UP-1-50-4-44-7/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0093"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-43/23UP-1-50-4-43-4/22UP-1-50-4-43-7-/2214.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0092"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-7/22UP-1-50-4-7-3/23UP-1-50-4-7-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87751 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-87751-7 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0091"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-6/23UP-1-50-4-6-3/23UP-1-50-4-6-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja DAS-44406-6 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-444Ø6-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0090"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-5/23UP-1-50-4-5-3/23UP-1-50-4-5-6/2314.2.202314.2.2023Genetički modificirana soja DAS-81419-2 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-81419-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0089"EKO FARMA RAŠĆANI" d.o.o. TomislavgradRašćani bb, 80240 TomislavgradUP-1-50-4-4/23UP-1-50-4-4-3/23UP-1-50-4-4-6/2314.2.202314.2.2028Genetički modificirana soja MON 87708 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø8-9 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0088"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, 78250 LaktašiUP 1-50-4-27/22UP-1-50-4-27-3-2/22UP-1-50-4-27-7/2226.7.202225.7.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0087"SANO" d.o.o. LaktašiMaglajani bb, 78250 LaktašiUP-1-50-4-26/22UP-1-50-4-26-2-1/22UP-1-50-4-26-6/2226.7.202225.7.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0086"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-13/22UP-1-50-4-13-3/22UP-1-50-4-13-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87751 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-87751-7 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0085"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-14/22UP-1-50-4-14-3/22UP-1-50-4-14-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0084"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-15/22UP-1-50-4-15-3/22UP-1-50-4-15-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja DAS-44406-6 jedinstvenog identifikacijskog koda DAS-444Ø6-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0083"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-16/22UP-1-50-4-16-3/22UP-1-50-4-16-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0082"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-17/22UP-1-50-4-17-3/22UP-1-50-4-17-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0081"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-18/22UP-1-50-4-18-3/22UP-1-50-4-18-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0080"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77220 CazinUP-1-50-4-19/22UP-1-50-4-19-3/22UP-1-50-4-19-6/227.6.20227.6.2027Genetički modificirana soja MON 87708 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø8-9 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0079"WINGS" d.o.o. Banja Luka I Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-20/22UP-1-50-4-20-3/22UP-1-50-4-20-6/2218.5.202218.5.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0078"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8A, 75446 MilićiUP-1-50-4-4/22UP-1-50-4-4-4/22UP-1-50-4-4-7/2213.5.202213.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0077"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8A, 75446 MilićiUP-1-50-4-5/22UP-1-50-4-5-5/22UP-1-50-4-5-7/2213.5.202213.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0076"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-6/22UP-1-50-4-6-7/22UP-1-50-4-6-9/2212.5.202212.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0075"TRIO“ d.o.o. ZvornikTršići 278B, 75413 ZvornikUP-1-50-4-7/22UP-1-50-4-7-5/22UP-1-50-4-7-8/2212.5.202212.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0074"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75413 ZvornikUP-1-50-4-8/22UP-1-50-4-8-4/22UP-1-50-4-8-7/229.5.20229.5.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0073"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 150, 75413 ZvornikUP-1-50-4-9/22UP-1-50-4-9-5/22UP-1-50-4-9-8/229.5.20229.5.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0072"AGROMIX“ d.o.o. DobojPoljice bb, 74101 DobojUP-1-50-4-44/21UP-1-50-4-44-2/21UP-1-50-4-44-6/2124.2.202220.2.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0071"AGREKS" d.o.o. Donji ŽabarNikole Tesle 39. 76273 Donji ŽabarUP-1-50-4-46/21UP-1-50-4-46-7/21UP-1-50-4-46-11/2121.2.202221.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0070"POLJOGRADNJA" d.o.o. ŽiviniceDubravska 104, 75270 ŽiviniceUP-1-50-4-49/21UP-1-50-4-49-5/21UP-1-50-4-49-8/2121.2.202220.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0069"BRAĆA PAVLOVIĆ" d.o.o. Obudovac, ŠamacObudovac bb, 76235 Obudovac, ŠamacUP-1-50-4-59/21UP-1-50-4-59-5/21UP-1-50-4-59-8/2121.2.202221.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0068"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, 76235 Obudovac ŠamacUP-1-50-4-45/21UP-1-50-4-45-9/21UP-1-50-4-45-12/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0067"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-51/21UP-1-50-4-51-3/21UP-1-50-4-51-6/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0066"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-52/21UP-1-50-4-52-3/21UP-1-50-4-52-5/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“
BA-GM-0065"INTERVENT" d.o.o. BijeljinaSrpske Vojske 296, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-53/21UP-1-50-4-53-3/21UP-1-50-4-53-5/219.2.20228.2.2027Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0064"OKTUM" d.o.o. SarajevoAvde Jabučice 11, 71000 SarajevoUP-1-50-4-54/21UP-1-50-4-54-3/21UP-1-50-4-54-6/219.2.20229.2.2027Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0063"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, 76230 ŠamacUP-1-50-4-28/21UP-1-50-4-28-4/21UP-1-50-4-28-7/2122.11.202121.11.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0062"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-36/21UP-1-50-4-36-5/21UP-1-50-4-36-8/2122.11.202121.11.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0061"DD MIX" d.o.o. TrebinjeSerafima Perovića 33, 89000 TrebinjeUP-1-50-4-42/21UP-1-50-4-42-2/21UP-1-50-4-42-5/2122.11.202122.11.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1 (kvantifikacija „Real-time PCR“)
BA-GM-0060"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-5/21UP-1-50-4-5-3/21UP-1-50-4-5-8/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1
BA-GM-0059"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-6/21UP-1-50-4-6-2/21UP-1-50-4-6-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2
BA-GM-0058"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-7/21UP-1-50-4-7-2/21UP-1-50-4-7-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4
BA-GM-0057"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-8/21UP-1-50-4-8-2/21UP-1-50-4-8-4/2118.8.202117.8.2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0056"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-21/21UP-1-50-4-21-2/21UP-1-50-4-21-5/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja A5547-127 jedinstvenog identifikacijskog koda ACS-GMØØ6-4
BA-GM-0055"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-22/21UP-1-50-4-22-2/21UP-1-50-4-22-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 87701 x 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2 x MON-89788-1
BA-GM-0054"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-23/21UP-1-50-4-23-2/21UP-1-50-4-23-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 87701 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-877Ø1-2
BA-GM-0053"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-24/21UP-1-50-4-24-2/21UP-1-50-4-24-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja MON 89788 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-89788-1
BA-GM-0052"NUCA-MERC" d.o.o. CazinStijena bb, 77224 CazinUP-1-50-4-25/21UP-1-50-4-25-2/21UP-1-50-4-25-4/212.7.20211.7.2026Genetički modificirana soja 40-3-2 jedinstvenog identifikacijskog koda MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0051"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-11/21UP-1-50-4-11-4/21UP-1-50-4-11-7/2124.6.202123.6.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0050"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-9/21UP-1-50-4-9-3/21UP-1-50-4-9-6/2113.4.202112.4.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0049"JERKIĆ" d.o.o. PosušjeVrpolje bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-10/21UP-1-50-4-10-2/21UP-1-50-4-10-5/2113.4.202112.4.2026Genetički modificirana soja MON-89788-1
BA-GM-0048"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, 88300 ČapljinaUP-1-50-4-2/21UP-1-50-4-2-2/21UP-1-50-4-2-5/2122.2.202121.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0047"KALIN-SK" d.o.o. ZenicaTopčić polje bb, 72000 ZenicaUP-1-50-4-11/20UP-1-50-4-11-4/20UP-1-50-4-11-7/2022.2.20216.10.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6 (kvantifikacija „Real-time PCR“ >95%)
BA-GM-0046"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode Stepe Stepanovića 55, 79102 PrijedorUP-1-50-4-36/20UP-1-50-4-36-7/20UP-1-50-4-36-9/205.2.20214.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0045"GOLIĆ TRADE" d.o.o. GradiškaRomanovci bb, 78400 GradiškaUP-1-50-4-24/20UP-1-50-4-24-3/20UP-1-50-4-24-5/2028.12.202018.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0044"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, 76100 BrčkoUP-1-50-4-9/20UP-1-50-4-9-2/20UP-1-50-4-9-5/2012.11.202016.3.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0043"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, 75413 KozlukUP-1-50-4-12/20UP-1-50-4-12-2/20UP-1-50-4-12-5/2012.11.202018.2.2026Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0042"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-18/20UP-1-50-4-18-2/20UP-1-50-4-18-5/2012.11.20207.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0041"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, 71300 VisokoUP-1-50-4-19/20UP-1-50-4-19-2/20UP-1-50-4-19-5/2027.10.202030.10.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0040"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-10/20UP-1-50-4-10-2/20UP-1-50-4-10-5/2027.10.202010.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0039"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-16/19UP-1-50-4-16-6/19UP-1-50-4-16-9/198.6.20207.9.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0038"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, 79220 Novi GradUP-1-50-4-22/19UP-1-50-4-22-6/19UP-1-50-4-22-9/198.6.20203.12.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0037"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-37/20UP-1-50-4-37-2/20UP-1-50-4-37-4/2019.2.202018.2.2025Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0036"ASSAULT" d.o.o. ŽepčePrva bb, 74000 ŽepčeUP-1-50-4-12/18UP-1-50-4-12-7/18UP-1-50-4-12-10/184.3.20193.3.2024Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0035"FSH SITA" d.o.o. GradiškaKočićevo bb, 78418 GradiškaUP-1-50-4-10-1/17UP-1-50-4-10-5/17UP-1-50-4-10-8/1718.12.201717.12.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0034"AGROMIX" d.o.o. DobojPoljice bb, 74101 DobojUP-1-50-4-15/17UP-1-50-4-15-5/17UP-1-50-4-15-8/1715.9.201714.9.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0033"MMB-INEXCOOP" d.o.o. ŠamacPut srpskih dobrovoljaca bb, 76230 ŠamacUP-1-50-4-7/17UP-1-50-4-7-3/17UP-1-50-4-7-6/1721.6.201721.6.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0032"WINGS" d.o.o. Banja LukaI Krajiškog korpusa 140, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-5-1/17UP-1-50-4-5-4/17UP-1-50-4-5-7/1714.4.201714.4.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0031"OKTUM" d.o.o. SarajevoHamze Hume 8, 71000 SarajevoUP-1-50-4-38/16UP-1-50-4-38-4/16UP-1-50-4-38-8/167.2.20177.2.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0030"POLJO-SEMENTI" d.o.o. CazinSlatinski put bb, 77224 CazinUP-1-50-4-1/17UP-1-50-4-1-4/17UP-1-50-4-1-7/177.2.20177.2.2022Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0029"VINČIĆ" d.o.o. DerventaMiškovci bb, 74440 DerventaUP-1-50-4-36/16UP-1-50-4-36-2/16UP-1-50-4-36-5/1618.10.201618.10.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0028"MILEKS" d.o.o. MilićiCara Dušana 8a, 75446 MilićiUP-1-50-4-29/16UP-1-50-4-29-6/16UP-1-50-4-29-9/1618.10.201617.10.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0027"KLAS-PERVAN" d.o.o. ŽepčeGrabovica bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-26/16UP-1-50-4-26-4/16UP-1-50-4-26-7/1614.9.201613.9.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0026"DALPROM" d.o.o. ZvornikČelopek bb, 75400 ZvornikUP-1-50-4-16/16UP-1-50-4-16-3/16UP-1-50-4-16-6/161.6.201631.5.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0025"LEBO-COMMERCE" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88245 PosušjeUP-1-50-4-10/16UP-1-50-4-10-3/16UP-1-50-4-10-6/165.4.20165.4.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0024"AGRO GROUP" d.o.o. BrčkoIve Andrića 4, 76100 BrčkoUP-1-50-4-8/16UP-1-50-4-8-2/16UP-1-50-4-8-5/1616.3.201616.3.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0023"ILIĆ-TRGOVINA" d.o.o. ZvornikSvetog Save 67, 75400 ZvornikUP-1-50-4-6/16UP-1-50-4-6-4/16UP-1-50-4-6-7/1616.3.201615.3.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0022"GOLIĆ TRADE" d.o.o. Nova Topola, PJ Tvornica stočne hrane "GOLMIX"Agroindustrijska zona bb, 78418 Nova TopolaUP-1-50-4-32/1501-1-50-4-1202-5/15UP-1-50-4-32-8-1/1518.2.20163.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0021"COMP-ASTOR" d.o.o. Novi GradRakani bb, 79220 Novi GradUP-1-50-4-34/1501-1-50-4-1202-4/15UP-1-50-4-34-5-1/1518.2.20163.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0020"SARIĆ" d.o.o. KozlukPađine bb, 75413 KozlukUP-1-50-4-35/15UP-1-50-4-35-3/15UP-1-50-4-35-6-1/1518.2.201618.12.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0019"MEGAMARKET-KOMPANI" d.o.o. BrčkoGorice bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-3/16UP-1-50-4-3-5/16UP-1-50-4-3-8/1615.2.201615.2.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0018"TERRACOM" d.o.o. Banja LukaNenada Kostića 170, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-37/15UP-1-50-4-37-3/15UP-1-50-4-37-6/1525.1.201625.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0017"BOKŠIĆ" d.o.o. ČapljinaTasovčići bb, 88300 ČapljinaUP-1-50-4-33/15UP-1-50-4-33-3/15UP-1-50-4-33-6/1511.1.201611.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0016"IMI-TRANZIT" d.o.o. PrijedorVojvode stepe Stepanovića 55, 79102 PrijedorUP-1-50-4-39/15UP-1-50-4-39-1/15UP-1-50-4-39-3/1511.1.201611.1.2021Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0015"D+V AGROS" d.o.o. Nova TopolaKočićevo bb, Nova Topola, 78400 GradiškaUP-1-50-4-28/15UP-1-50-4-28-2/15UP-1-50-4-28-5/153.11.20153.11.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0014"AGROPEX" d.o.o. Obudovac ŠamacObudovac broj 1, 76235 Obudovac ŠamacUP-1-50-4-21/15UP-1-50-4-21-2/15UP-1-50-4-21-7/1530.10.201530.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0013"TIBEX ROYAL GROUP" d.o.o. SarajevoKalmija Baruha bb, 71000 SarajevoUP-1-50-4-30/15UP-1-50-4-30-3/15UP-1-50-4-30-6/1514.10.201514.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0012"KALIN-SK" d.o.o. ZenicaTopčić polje bb, 7200 ZenicaUP-1-50-4-24/15UP-1-50-4-24-4/15UP-1-50-4-24-7/157.10.20157.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0011"AGROEKONOMIK" d.o.o. ZenicaZmaja od Bosne bb, Poslovna zona 1, 72000 ZenicaUP-1-50-4-29/15UP-1-50-4-29-2/15UP-1-50-4-29-6/157.10.20157.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0010"MUZURI" d.o.o. VisokoMuhašinovići bb, 71300 VisokoUP-1-50-4-31/15UP-1-50-4-31-2/15UP-1-50-4-31-6/153.10.201530.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0009"ŽIVANIĆ DS" d.o.o. PrnjavorGornji Smrtići bb, 78438 PrnjavorUP-1-50-4-19/15UP-1-50-4-19-5/15UP-1-50-4-19-8/152.10.20152.10.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0008"KALIN" d.o.o. BrčkoKrepšić bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-25/15UP-1-50-4-25-3/15UP-1-50-4-25-6/1510.9.201510.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0007"GT SATELIT" d.o.o. Banja LukaVeljka Mlađenovića bb, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-17/15UP-1-50-4-17-4/15UP-1-50-4-17-7/1510.9.201510.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0006"DEMETRA" d.o.o. ŽepčeAdže bb, 72230 ŽepčeUP-1-50-4-18/15UP-1-50-4-18-5/15UP-1-50-4-18-8/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0005"SAVIĆ COMPANY" d.o.o. BijeljinaKomitska bb, 76300 BijeljinaUP-1-50-4-20/15UP-1-50-4-20-4/15UP-1-50-4-20-7/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0004"RAPIĆ" d.o.o. GradiškaPut srpske vojske 69, 78400 GradiškaUP-1-50-4-22/15UP-1-50-4-22-2/15UP-1-50-4-22-5/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0003"STELT TRADE" d.o.o. Banja LukaSlobodana Kusturića broj 11, 78000 Banja LukaUP-1-50-4-23/15UP-1-50-4-23-2/15UP-1-50-4-23-5/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0002"FARMA LAND" d.o.o. PosušjeRastovača bb, 88240 PosušjeUP-1-50-4-26/15UP-1-50-4-26-5/15UP-1-50-4-26-8/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6
BA-GM-0001"REMI MORIS" d.o.o. BrčkoSlobodna carinska zona bb, 76100 BrčkoUP-1-50-4-27/15UP-1-50-4-27-3/15UP-1-50-4-27-6/157.9.20157.9.2020Genetički modificirana soja MON-Ø4Ø32-6