Храна за посебне прехрамбене потребе

Стављање на тржиште хране за посебне прехрамбене потребе и додатака прехрани и вођење Регистра

Храна за посебне прехрамбене потребе

Правилником о храни за посебне прехрамбене потребе („Службени гласник БиХ“, број 72/11) (у даљњем тексту: Правилник) прописују се услови које треба испуњавати храна за посебне прехрамбене потребе приликом стављања на тржиште. Правилник можете преузети на овом linku. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, сходно члану 13. Правилника, води Регистар хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине. Регистар можете преузети на овом linku.

Храна за посебне прехрамбене потребе је храна која се, захваљујући свом посебном саставу или посебном начину производње, јасно разликује од прехрамбених производа намијењених за уобичајену употребу, који су подобни за њихове прехрамбене сврхе и који су рекламирани на такав начин да укажу на такву подобност.

У храну за посебне прехрамбене потребе, у смислу Правилника, спадају:

 • формуле за дојенчад и формуле након дојења,
 • прерађена храна на бази житарица и дјечија храна за дојенчад и малу дјецу,
 • храна намијењена за употребу у енергетски ограниченим дијетама за смањење тјелесне тежине,
 • храна намијењена лицима са сметњама у метаболизму угљикохидрата (дијабетес),
 • храна намијењена за стања повећаних тјелесних активности, посебно за спорташе,
 • дијетална храна за посебне медицинске потребе,
 • храна прикладна за посебне прехрамбене потребе која не припада напријед наведеним категоријама.

Храна за посебне прехрамбене потребе приликом стављања на тржиште треба бити у складу са свим обавезним одредбама примјењивим на прехрамбене производе за уобичајену употребу, као и условима из Правилника, те треба испуњавати и специфичне услове ако су прописани посебним прописима. Посебни прописи односе се на:

 • посебне захтјеве у погледу природе или састава,
 • одредбе у погледу квалитета сировина
 • хигијенске захтјеве,
 • листу адитива,
 • одредбе о означавању, презентирању и рекламирању,
 • поступке узорковања и методе анализа потребне за провјеру усклађености са захтјевима посебних прописа,
 • смањен садржај или одсуство натрија или соли (натријев хлорид, кухињска со),
 • одсуство глутена и
 • друге дозвољене примјене.

За храну за посебне прехрамбене потребе (формуле за дојенчад и формуле након дојења, прерађена храна на бази житарица и дјечија храна за дојенчад и малу дјецу, храна намијењена за употребу у енергетски ограниченим дијетама за смањење тјелесне тежине, храна намијењена лицима са сметњама у метаболизму угљикохидрата (дијабетес) и храна намијењена за стања повећаних тјелесних активности, посебно за спорташе) која се први пут ставља на тржиште Босне и Херцеговине субјекат у пословању с храном мора о томе обавијестити надлежна министарства ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, која о томе морају обавијестити Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине у року од седам дана, а ради вођења Регистра хране за посебне прехрамбене потребе која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине.

За храну за посебне прехрамбене потребе (дијетална храна за посебне медицинске потребе и храна за посебне прехрамбене потребе која не припада напријед наведеним категоријама) субјекат у пословању с храном прије првог стављања на тржиште Босне и Херцеговине мора добити одобрење надлежних министарстава здравља ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, која о томе морају обавијестити Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Одобрења дају, односно ускраћују надлежна министарства здравља ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Ако се након детаљне процјене утврди да храна за посебне прехрамбене потребе, која не припада ниједној групи наведеној у Правилнику или да угрожава здравље људи, а налази се у слободном промету у Босни и Херцеговини, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине може привремено обуставити или ограничити стављање на тржиште такве хране на територији Босне и Херцеговине.

Ако се за поједине групе хране за посебне прехрамбене потребе, на основу нових информација или поновне процјене постојећих информација, утврди да одређена храна за посебне прехрамбене потребе угрожава здравље људи, иако је у складу с одговарајућим посебним прописима, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи с надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине може привремено обуставити или ограничити стављање на тржиште те хране на територији Босне и Херцеговине. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавјештава о привременој обустави или ограничавању стављања на тржиште Министарство вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Савјете министара Босне и Херцеговине.

Додаци прехрани

Стављање на тржиште Босне и Херцеговине додатака прехрани је у надлежности органа надлежних за здравље ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Начин стављање на тржиште додатака прехрани на подручју ентитета Федерација Босне и Херцеговине прописан је Правилником о здравственој исправности дијететских намирница које се могу стављати у промет („Службене новине ФБиХ“ бр. 07/04, 45/04, 02/13 и 96/17), који можете погледати на овом linku. Према одредбама овог Правилника приликом стављања на тржиште додатака исхрани на подручје ентитета Федерација Босне и Херцеговине потребно је поднијети захтјев за одобравање стављања на тржиште Комисији за додатке прехрани и друге приправке Федералног министарства здравства.

У ентитету Република Српска тренутно важеће прописе којима је регулисано стављања на тржиште додатака прехрани можете погледати на овом linku. Надлежни орган за његово провођење је Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске.