Посјета студената Факултета здравствених студија Универзитета у Сарајеву Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине

Дана 16. новембра 2021. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине посјетили су студенти Факултета здравствених студија Универзитета у Сарајеву, студијског програма Санитарно инжињерство. Значај ове посјете огледа се у чињеници да студенти, у оквиру наставног плана и програма, кроз различите предмете изучавају област хране, а нарочито безбједност хране дуж цјелокупног прехрамбеног ланца, базиран на процјени ризика.

Студенте је уиме Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине примио директор др.сци. Џемил Хајрић који је одржао предавања у оквиру којих је студенте упознао са надлежностима Агенције дефинисаним Законом о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), као и са основним принципима анализе ризика.

Договорено је да Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине и Факултет здравствених студија Универзитета у Сарајеву наставе сарадњу кроз овакве и сличне активности, као и потписивање споразума о сарадњи између ове двије институције што би се требало реализовати у скорије вријеме.