Почетна конференција пројекта „FoodSafety4EU“

Почетна конференција пројекта „FoodSafety4EU“ у којем учествује и Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине одржана је 29. јануара 2021. године. Ради се о првом одобреном пројекту из програма Европске комисије под називом Подршка системима безбједности хране будућности. Укупна финансијска вриједност пројекта је 3 милиона евра, а координатори пројекта су Национални истраживачки савјет Италије (National Research Council of Italy, CNR) и Институт за науку о прехрамбеној производњи (Institute of Sciences of Food Production, ISPA).

У склопу пројекта планиране су, између осталих, сљедеће активности:

  • Подршка процјени ризика кроз омогућавање приступа подацима, алатима и научним спознајама,
  • Заједнички рад на креирању и усклађивању будућих истраживачких програма и ЕУ агенде,
  • Јачање повјерења јавности кроз унапређење транспарентности и омогућавање приступа интегрисаном знању.

Пројекат је усмјерен на дизајн, развој и почетак рада вишекорисничке платформе за будући „Европски систем безбједности хране“ (European Food Safety System, FSS). Платформа ће омогућити учесницима FSS-a приступ изворима и подацима, усклађивање истраживачких стратегија у области безбједности хране, те дијељење и размјену научних спознаја. Са циљем јачања повјерења јавности, уз помоћ одговарајућих алата, платформа ће подржавати интерактивну сарадњу унутар система, као и са организацијама цивилног друштва.

Нови дигитални алати, заједнички осмишљене стратегије и комуникацијски модели биће подршка надлежним институцијама у систему безбједности хране, институцијама ЕУ, доносиоцима одлука, научницима и организацијама цивилног друштва, те ће се на тај начин ојачати приступ ЕУ процјени ризика и комуникацији ризика.

Више информација доступно је на званичном веб сајту пројекта https://foodsafety4.eu.