Појачане мјере контроле приликом увоза и на унутрашњем тржишту због евентуалног присуства Л-теанина у одређеним производима

Након процјене доступних информација, а имајући у виду идентификовану могућност штетног дјеловања на здравље људи, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обратила се надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини са захтјевом да предузму мјере из своје надлежности, те доставе Агенцији повратне информације у вези сa провјером евентуалног присуства на тржишту Босне и Херцеговине спорног производа “PRIME Energy” у којем је утврђено присуство Л-теанина.

У току су појачане мјере контроле наведених производа приликом увоза и на унутрашњем тржишту које проводе надлежни инспекцијски органи.

У складу с досад достављеним повратним информацијама, на тржишту Босне и Херцеговине надлежни инспекцијски органи нису затекли спорне производе „PRIME Energy“, у којима је у појединим земљама увтврђено присуство Л-теанина, док се по питању „хидратацијских напитака PRIME“  врши додатни инспекцијски надзор. Наглашавамо да, према информацијама које су тренутно доступне Агенцији, “хидратацијски напици PRIME” не садрже Л-теанин и тренутно нису предмет повлачења и опозива у другим земљама.

Путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (EU RASFF), до тренутка припреме ове информације није запримљена обавијест да је на тржиште Босне и Херцеговине дистрибуиран спорни производи “PRIME Energy”.

Како не би дошло до забуне, потрошаче молимо да имају у виду разлику између напитака „PRIME Energy“ и “хидратацијских напитака PRIME”, јер се ради о различитим производима исте робне марке.