Препоруке Комисије за признавање природних минералних вода, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доставила је надлежним инспекцијским органима и субјектима у пословању са храном, који стављају на тржиште у Босни и Херцеговини природне минералне, природне изворске и стоне воде, препоруке Комисије за признавање природних минералних вода, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини.

Израда наведених препорука представља наставак активности Агенције и Комисије за признавање природних минералних вода, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, које подразумијевају редовно праћење и унапређење стања здравствене исправности и квалитета природних минералних вода, природних изворских и стоних вода на тржишту Босне и Херцеговине.

Произвођачима природних минералних вода, природних изворских и стоних вода са признатим извориштима препоручено је да, сходно одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12), због могућег одступања хемијског састава у односу на декларисану вриједност, обавезно спроводе испитивања изворишта у оквиру хидролошке године у виду самоконтроле (у сваком годишњем добу у размаку од три мјесеца). Уколико постоје одступања у хемијском саставу од декларисане вриједности, потребно је ускладити декларацију.

Правна лица која су увозници (добављачи) вода из других држава, у обавези су, прије стављања вода на тржиште Босне и Херцеговине, испунити захтјеве Правилника о природним минералним и природним изворским водама, за стоне воде Правилника о стоним водама (“Службени гласник БиХ”, бр. 40/10 и 43/10) и Правилника о здравственој исправности воде за пиће (“Службени гласник БиХ”, бр. 40/10, 43/10, 30/12 и 62/17), а у погледу услова прикладности за стављање на тржиште и захтјеве из чл. 17. и 18. Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04). Увозници су, ради признавања увозне воде, дужни контактирати Агенцију како би добили неопходне информације и испунили услове за стављање на тржиште.

Остале препоруке субјектима у пословању са храном, који стављају на тржиште Босне и Херцеговине природне минералне, природне изворске и стоне воде, односе се на вођење евиденција о датуму узорковања, врсти узоркованог производа, шифри производа и резултатима анализе, те благовремено подношење захтјева за обнову рјешења (најкасније шест мјесеци прије истека рока од пет година од доношења рјешења о признавању).

Поступак признавања спроводи Комисија за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини, коју именује Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Надлежним инспекцијским органима препоручено је више мјера, укључујући појачано праћење и службене контроле природних минералних, природних изворских и стоних вода на тржишту Босне и Херцеговине, у производњи, као и при увозу истих.

Листа признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Листа стоних вода у Босни и Херцеговини објављене су у „Службеном гласнику БиХ“, број 1/23 од 6. јануара 2023. године.

На Листи признатих природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини налази се укупно 71 вода, од чега је 35 природних минералних и 36 природних изворских вода. Једанаест стоних вода налази се на Листи стоних вода у Босни и Херцеговини.

Више информација о природним минералним, природним изворским и столним водама доступно је на сљедећем линку.