Принципи и захтјеви за спровођење тржишних контрола производа заштићених географским ознакама

У организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, 16. и 17. новембра 2022. године у Мостару је одржана радионица на тему “Принципи и захтјеви за спровођење тржишних контрола производа заштићених географским ознакама”. Радионица је организована у склопу IPA Twinning пројекта „Подршка ЕУ изградњи капацитета и постепеном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“ .

Представницима надлежних инспекцијских органа ентитета, Брчко дистрикта БиХ и кантона представљени су општи принципи и најбоље праксе у ЕУ у вези са службеним контролама заштићених прехрамбених производа и јаких алкохолних пића са географском ознаком (домаћих и увезених) на тржишту. Уз размјену знања и студије случаја, учесници радионице дискутовали су о практичним аспектима у циљу обезбјеђења ефикасне заштите производа са географским ознакама на тржишту Босне и Херцеговине.

На дводневној радиониоци презентовани су и захтјеви за контроле производа заштићених географским ознакама на тржишту, као и начин извјештавања. На основу практичних примјера и уз панел дискусију, на радионици су, такође, обрађене теме спрјечавања превара и погрешног означавања, те међународне сарадње на заштити производа са географским ознакама.