Прописи о храни

Закон о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04) објављен дана 9.11.2004 године прописује, између осталог, задатак Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине на иницирању, припреми и организирацији израде проведбених прописа из овог закона. Закон о храни можете преузети на овом linku.

Са циљем заштите здравља потрошача, заштите интереса произвођача и стављања у равноправан положај, покренут је процес израде прописа о храни усклађених са ЕУ легислативом и стандардима Codex Alimentarius, а све у циљу испуњења преузетих обавеза и напретка Босне и Херцеговине на европском путу. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, у периоду од 2006. године до данас иницирала је, припремила и предложила прописе које можете да видитe у рубрици „прописи на снази“.

Списак прописа који су на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, стављени ван снаге можете да погледатe у рубрици „прописи ван снаге“.