Смјернице и водичи

Због сложености и обимности правилника који регулишу поједине области, а у циљу што квалитетније и једноставније примјене истих, као и доедукације субјеката у пословању с храном и потрошача, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је припремила и заинтересованим странама у систему сигурности хране дистрибуирала сљедеће смјернице, водиче и брошуре:

TipNaslovBSHRSRGodina
smjerniceSmjernice za tumačenje i provođenje Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranupreuzmipreuzmiпреузми2023
smjerniceSmjernice za klasifikaciju rizika kod poslovanja s hranom i učestalost inspekcijapreuzmipreuzmiпреузми2023
publikacijaGenetički modificirani organizmi u Bosni i Hercegovinipreuzmipreuzmiпреузми2022
vodičVodič za dobijanje oznaka geografskog porijekla i tradicionalnih specijaliteta hrane u Bosni i Hercegovinipreuzmipreuzmiпреузми2022
vodičVodič za sigurno rukovanje hranom u sektoru ugostiteljstva i avanturističkog turizmapreuzmipreuzmiпреузми2021
smjerniceAnalitička kontrola kvaliteta i postupci za validaciju metoda za analizu ostataka pesticida u hrani i hrani za životinjepreuzmipreuzmiпреузми2021
smjerniceSmjernice za označavanje datuma i srodne informacije o hrani: prvi dio (označavanje datuma)preuzmipreuzmiпреузми2021
smjerniceCOVID-19 i sigurnost hrane: Smjernice za kompanije u prehrambenom sektorupreuzmipreuzmiпреузми2020
pamfletFAO 10 stvari koje subjekti u poslovanju s hranom trebaju znati o sigurnosti hrane i COVID-19preuzmipreuzmiпреузми2020
smjerniceKod prakse za smanjenje kontaminacije hrane sa policikličnim aromatskim ugljikovodicima (PAU) iz procesa dimljenja i direktnog sušenjapreuzmipreuzmiпреузми2020
smjerniceSmjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta medapreuzmipreuzmiпреузми2018
smjerniceSmjernice za opisivanje različitih kategorija hrane iz Dijela E Priloga II. Pravilnika o prehrambenim aditivimapreuzmipreuzmiпреузми2018
smjerniceTehničke smjernice i uputstva za uzorkovanje za kriterij higijene procesa za Campylobacter u trupovima brojlerapreuzmipreuzmiпреузми2018
smjerniceSmjernice za uzorkovanje hrane u svrhu provođenja Višegodišnjeg programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijeklapreuzmipreuzmiпреузми2018
smjerniceSmjernice za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a u peradarskim klaonicama i rasjekaonicamapreuzmipreuzmiпреузми2018
brošuraGenetski modificirani organizmi - stanje i perspektivepreuzmipreuzmiпреузми2018
brošuraBrošura o istraživanju kvaliteta soli na tržištu Bosne i Hercegovinepreuzmipreuzmiпреузми2017
smjerniceSmjernice/vodič o fosforu i fosfatima, obračunu ukupnih fosfata i preračunu dozvoljenih količina u proizvodima od mesapreuzmipreuzmiпреузми2015
smjerniceSmjernice/vodič o prisutnosti mikotoksina, deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksina A, fumonizina B1+B2 i toksina T - 2 i HT - 2 u proizvodima namijenjenim za ishranu životinjapreuzmipreuzmiпреузми2015
brošuraBrošura o implementaciji Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hranipreuzmipreuzmiпреузми2014
pamfletAntimikrobna rezistencijapreuzmipreuzmiпреузми2014
pamfletCampylobacterpreuzmipreuzmiпреузми2014
pamfletZoonozepreuzmipreuzmiпреузми2014
priručnikPriručnik za uzorkovanje reprodukcionog materijala bilja i proizvoda koji sadrže i ili se sastoje ili potiču od genetički modifikovanih organizama (GMO)preuzmipreuzmiпреузми2014
smjerniceSmjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrolapreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijekapreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o higijenskom minimumu za osobe u kontaktu s hranompreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o implementaciji HACCP principa kod određenih subjekata u poslovanju sa hranompreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o implementaciji pojedinih članova Zakona o hranipreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o principima za prevenciju i smanjenje kontaminacije žitarica sa fusarium toksinimapreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o sigurnosti hrane za primarne proizvođačepreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič o zakonskim propisima za nadzor kontaminanata u hrani i joniziranje hranepreuzmipreuzmiпреузми2012
vodičVodič za sljedivosti, povlačenje i opoziv hranepreuzmipreuzmiпреузми2012
smjerniceSmjernice o metodama uzorkovanja žitarica u svrhu službene kontrole količine mikotoksina u hranipreuzmipreuzmiпреузми2011
smjerniceSmjernice o standardima za stavljanje jaja na tržištepreuzmipreuzmiпреузми2011
brošuraPotrošači i prehrambeni aditivipreuzmipreuzmiпреузми2009
pamfletAgencija za sigurnost hrane BiHpreuzmipreuzmiпреузми2009
pamfletBrucelozapreuzmipreuzmiпреузми2007
pamfletPet ključeva za sigurnu hranupreuzmipreuzmiпреузми2007
pamfletSalmonelozapreuzmipreuzmiпреузми2007