Брза процјена ризика

Брза процјена ризика (RRA) проводи се у почетним фазама догађаја или инцидента који представљају потенцијалну забринутост за јавно здравље и када је потребно у циљу заштите интереса потрошача брзо донијети одговарајуће мјере. RRA на транспарентан начин осигурава скуп критерија који пружају подршку они који управљају ризиком о томе какве мјере требају донијети. Како би олакшао предложени поступак оцјене ризика, EFSA је развила алате који користи податке о потрошњи хране из свеобухватне европске базе података о потрошњи хране за пружање оцјену акутне и хроничне изложености појединачним намирницама и упоређује резултате са одговарајућим токсиколошким референтним тачкама (PRIMo – Модел уноса остатака пестицида; Брза процјена изложености контаминантима (RACE)). Приликом израде RRA наведену методологију користи и Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Свеобухватније процјене ризика, које често укључују провођење комплетних системских прегледа, проводе се у каснијим фазама догађаја, и за њих је потребно више времена и информација.