Извјештаји

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у складу са одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), поступајући према својој надлежности, уз сарадњу са лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравства, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора, обједињава и Савјету министара Босне и Херцеговине доставља годишње извјештаје из области безбједност хране.

Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини

На основу одредби члана 14. Правилника о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине израђује Годишњи извјештај о остацима пестицида. Извјештај укључује најмање сљедеће информације:

  1. анализу резултата контрола;
  2. могуће разлоге због којих је дошло до прекорачења MRL-а заједно с одговарајућим опажањима која се односе на могућности управљања ризиком;
  3. анализу хроничног и акутног ризика од прехрамбене изложености остацима пестицида за здравље потрошача;
  4. процјену изложености потрошача остацима пестицида засновану на подацима достављеним под тачком 1) и осталим доступним информацијама, при чему у свој завршни извјештај Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине уврштава и извјештај поднесен у складу с посебним прописом о плану контроле хране.

У складу са одредбама члана 14. (1) Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине израђује годишњи извјештај о реализацији програма мониторинга остатака пестицида који доставља Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање. До сада су усвојени слиједећи:

  1. Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2018. годину
  2. Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2019. годину
  3. Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2020. годину
  4. Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2021. годину
  5. Извјештај о проведеном Програму контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини за 2022. годину