Извјештаји

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у складу са одредбама Закона о храни („Службени гласник БиХ“, број 50/04), поступајући према својој надлежности, уз сарадњу са лабораторијама за контролу хране у Босни и Херцеговини из области јавног здравства, ветеринарства, пољопривреде и приватног сектора, обједињава и Савјету министара Босне и Херцеговине доставља годишње извјештаје из области безбједност хране.