Прехрамбене навике

Општи циљ

Општи циљ пројекта је формирање базе података као примарнога извора информација за потребе процјене изложености различитим хемијским и биолошким контаминантима и нутријентима у храни, те ризицима по здравље становништва, а може послужити као доказ да је храна сигурна од кемијских и биолошких опасности. У оваквим студијама храна је представљена као начин прехране просјечне особе, у зависности од добне или сполне групе, припремљене на начин за индивидуалну употребу или као састојак композитне хране, а за анализирање специфичних контаминаната у њој.

Значај

Значај BH MENU пројекта огледа се у развоју система безбједности хране кроз провођење основних начела анализе ризика с циљем стварања модерног система безбједности хране на чему се темељи и заштита здравља потрошача у Босни и Херцеговини. Темељне информације на којима почива адекватна процјена ризика о безбједности хране неке земље су прехрамбене навике њеног становништва. Ове информације дају детаљну слику конзумирања поједине хране по добним скупинама становника за одређену земљу или подручје. Стога је овај Пројект подржан од стране EFSA (European Food Safety Authority) и проводи се у складу с ЕУ Menu методологијом, што гарантује да су прикупљени подаци у Босни и Херцеговини хармонизирани с подацима и других земаља чланица ЕУ и дио су опће еуропске базе података о прехрамбеним навикама становника Еуропе. Овај пројект поред значаја за Босну и Херцеговину (BH MENU DATA) има и шири значај како за регију (Балканска база података) тако и за ЕУ (EFSA DATA).

Опис

Пројект прехрамбених навика становништва Босне и Херцеговине (B&H MENU) обухватит ће укупно 1.310 грађана Босне и Херцеговине, Федерација Босне и Херцеговине са 840 становника, РС 430 становника и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине са 40 становника. Репрезентативни узорак за обје подгрупе (за адолесценте и одрасле) одражават ће све специфичности прехрамбених навика становника у Босни и Херцеговини. Труднице се неће искључити из узорка истраживања, а такођер, ће се провести ad-hoc анкета за труднице с репрезентативним узорцима за циљане популацијске скупине на националном нивоу и том приликом ће се тестирати најмање 130 трудница. Структура дизајна узорка обухватит ће све релевантне социоекономске параметре, антрополошке мјере субјеката и обухватит ће дио питања везаних уз начин живота испитаника када је у питању потрошња хране и тјелесна активност, као и учесталост конзумирања појединих група хране. Истраживање потрошње хране проводит ће се на индивидуалној разини путем 24-сатне методе присјећања интервју испитаника (CAPI методологија). Анкетирање ће се провести у кућама испитаника с процијењеним временом трајања анкете око 30-40 минута. Антропометријска мјерења се неће проводити већ ће се подаци узети од анкетиране особе током интервјуа. Анкетирање испитаника за истраживање ће се провести у трећој и четвртој години реализације Пројекта (2019. и 2020.) и проводити ће се кроз сва четири годишња доба 7 дана седмично. У другој години (2018.) проведен је пилот пројект на узорку 10% укупног броја испитаника у циљу тестирања упитника и протокола анкетирања и уноса података у софтвер. За информатичку подршку, ажурирање базе података и софтвера ангажиована је компанија „Delta-Electronic“ из Суботице, Република Србија као подизвођач из разлога што је EFSA у тендеру захтијевала да се користи већ тестирани и валидирани софтвер у оваквим истраживањима. Током истраживања софтвер ће бити доступан преко web платформа DIET ASSESS & PLAN (DAP) – платформа за прикупљање потрошње хране, свеобухватне процјене уноса хране и планирање прехране.

Циљна група и крајњи корисници

Истраживање обухвата двије добне скупине становништва: адолесценте од 10 до 17 година и одрасле од 18 до 64 године старости.

Крајњи корисници су институције Босне и Херцеговине – Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине за потребе процјене ризика на захтјев надлежних органа Босне и Херцеговине, те ентитетске институције – Завод за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине и Институт за јавно здравље Босне и Херцеговине за потребе послова из своје надлежности везаних за здравље људи, као и академска заједница – прехрамбено-технолошки факултети у Босне и Херцеговине (6 факултета) за потребе истраживања и научног рада на овом подручју.

Истраживачки тим

Лидер институција B&H MENU пројекта је Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине (Др.сци. Џемил Хајрић – супервизор, мр.сци. Драган Брењо, проф.др.сц. Катица Арар – координатор).

За IT подршку ангажирана је компанија „Delta Electronic“ из Суботице, Република Србија, као субконтрактор, и Мирјана Гуриновић – експерт савјетник испред „CAPNUTRA“.

Ентитетски Институт и Завод за јавно здравство (супервизори – контрола података и рецептура у wеб платформи и кодирање хране):

  • Институт за јавно здравство Републике Српске (Драгана Стојисављевиц и Весна Рудић-Грујић)
  • Завод за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине (Аида Филиповић Хаџиомерагић и Аида Вилић Шврака)

Прехрамбено-технолошки факултети (одабир и обука анкетара, контрола анкетара на терену и контрола уноса података у софтвер):

  • Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Мостар (Вишња Васиљ и Николина Кајић)
  • Пољопривредно-прехрамбени факултет Сарајево (Ирзада Таљић и Лејла Спиљак)
  • Биотехнолошки факултет Бихаћ (Вилдана Алибабић и Сузана Јахић)
  • Технолошки факултет Тузла (Митхат Јашић и Милица Вилушић)
  • Технолошки факултет Бања Лука (Горан Вучић и Александар Савић)
  • Технолошки факултет Зворник (Весна Гојковић и Драган Вујадиновић)

Дизајн узорка

Репрезентативни узорак ће бити дизајниран у сурадњи с Агенцијом за статистику Босне и Херцеговине. За потребе пилот пројекта користити ће се Главни (Мастер) узорак за Босну и Херцеговину из 2009. године који се уобичајено користи за друштвене анкете. Такођер, за главно истраживање ће се користити исти овај узорак (Мастер 2009) уколико се не изради нови узорак прихватљив и од ентитетских статистичких институција.

Узорак ће бити стратифициран по сполу, доби и мјесту становања (урбано-рурално). Адолесценти (10-17) ће имати двије подгрупе (10-14 и 15-17) и одрасли (18-64) ће имати 3 подгрупе (18-24, 25-44 и 45-64). Узорак ће укључивати и ад-хоцк истраживање за труднице, а одабир истих ће ићи преко савјетовалишта за труднице и гинеколошких ординација водећи рачуна о репрезентативности истог.

Специфични проблеми

Специфични проблеми попут униформности прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва је кључна за адекватну размјену и кориштење података између земаља које учествују у истраживању и EFSA на исправан начин. Примјена јединствене методологије (EU Menu методологија) у овом пројекту на свим нивоима реализације пројекта (анкетирање, унос података у софтвер, кодирање хране, израде рецептура, обрада и трансфер података) ће допринијети хармонизацији података с подацима ЕУ.

Специфични циљ, резултати

Специфични циљ пројекта је надоградња платформе за прикупљање прехрамбених навика становника, свеобухватне процјене уноса хране и планирање прехране за циљну скупину за Босну и Херцеговину. Том приликом ће се израдити и база рецептура националних јела за потребе израде књиге величине порција која је потребна за потребе процјене уноса хране и израчуна квалитете прехране.

Извјештај о истраживању прехрамбених навика адолесцената, одраслих и трудница у Босни и Херцеговини (B&H MENU)

Европска агенција за безбједност хране (EFSA) објавила је „Извјештај о истраживању прехрамбених навика адолесцената, одраслих и трудница у Босни и Херцеговини (B&H MENU)“. Истраживање прехрамбених навика адолесцената, одраслих и трудница по први пут је, у организацији Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, спроведено на подручју цијеле  Босне и Херцеговине.

Уз претходну сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине, Агенција за безбједност хране БиХ поднијела је 2016. године пријаву на јавни позив EFSA за подршку националним истраживањима прехрамбених навика сходно EU MENU методологији. EFSA је позитивно оцијенила пријаву Агенције, те је спровођење наведеног истраживања финансијски подржала у износу од 100,000 евра.

Сврха „Извјештаја о истраживању прехрамбених навика адолесцената, одраслих и трудница у Босни и Херцеговини“ је представљање циљева, узорка, методологије и процедуре спровођења истраживања прехрамбених навика адолесцената, одраслих и трудница у Босни и Херцеговини. Извјештај је доступан на сљедећем линку:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6993