Публикација „Генетички модификовани организми у Босни и Херцеговини”

Савјет за генетички модификоване организме Босне и Херцеговине је у претходном периоду активно радио на припреми текста публикације „Генетички модификовани организми у Босни и Херцеговини“. Циљ овог текста није у афирмацији или оспоравању генетичког инжењерства (укључујући и ГМО), него у реалном упознавању читаоца са достигнућима и могућностима ове технологије.

Ово је покушај да се представе све добре и лоше стране кроз јачање свијести, развој капацитета и институција које се баве овом тематиком.

Циљ брошуре је информисати становништво о најновијим сазнањима и праксама, како у свијету, тако и код нас. Општа знања, укључујући и ово о ГМО-у, важан су покретач развоја нашег друштва. Публикација је настала уз значајну подршку Агенције за безбједност хране БиХ и бројних експерата у области биљне, животињске и хумане генетике који данас раде у Босни и Херцеговини.

Публикација је доступна на сљедећем линку.