Разматране мјере заштите интереса примарних произвођача и прерађивача хране у Босни и Херцеговини

Др.сци. Џемил Хајрић, в.д. директора Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, учествовао је 15. јула 2020. године на састанку у организацији Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине на којем је разматрано спровођење службених контрола хране при увозу у Босну и Херцеговину те мјере које је могуће предузети са циљем обезбјеђења високог нивоа заштите здравља потрошача, као и заштите интереса произвођача хране.

На састанку којим је предсједавао Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине, такође су учествовали представници Агенције за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине, Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине, Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља те представници инспекцијских органа ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Учесници састанка опредијељени су да, уз поштивање међународних уговора те уставних и законских надлежности у Босни и Херцеговини, усвајају и спроводе мјере којима ће се заштитити интерес домаћих примарних произвођача и прерађивача хране.

Општа правила о спровођењу службених контрола хране у Босни и Херцеговини прописана су Правилником о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу са одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња („Службени гласник БиХ“, бр. 5/13 и 62/17). Наведена правила примјењују се да би се потврдила усклађеност са прописима чији је циљ:

  • спречавање, елиминисање или смањење нивоа ризика по људе и животиње на прихватљиве нивое, било директно или путем околиша и
  • обезбјеђивање поштовања добрих трговинских односа у области хране и хране за животиње и заштите интересе потрошача, укључујући и декларисање хране и хране за животиње, као и друге врсте информација за потрошаче.