Свјетски дан безбједности хране

Сходно Резолуцији Генералне скупштине Уједињених нација, 7. јуна се широм свијета обиљежава Свјетски дан безбједности хране. На тај начин жели се усмјерити пажња јавности на значај безбједности хране за здравље људи и економију. Циљ је да се подстакну активности које ће да помогну у превенцији, откривању и управљању ризицима поријеклом из хране те дати допринос безбједном снабдјевању храном, здрављу људи, економском напретку, пољопривреди, приступу тржишту, туризму и одрживом развоју. Приступ довољним количинама безбједне и нутритивне хране кључ је за очување живота и промоцију здравља.

Примарна одговорност за безбједност хране припада субјектима у пословању са храном који у свим фазама производње, прераде и дистрибуције морају обезбједити да храна задовољава прописане захтјеве. У складу са поруком Свјетског дана безбједности хране, одговорност за безбједност хране, осим субјеката у пословању са храном, дијеле и владе, интернационалне организације, удружења произвођача и потрошача, академске и истраживачке институције и приватни сектор. Потребна је сарадња на много нивоа, укључујући међусекторску и међународну сарадњу.

Усклађивање прописа о храни са правном стечевином ЕУ представља једну од главних активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине. На приједлог Агенције, у сарадњи са надлежним органима Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је више од 170 прописа о храни те је на тај начин ова област у значајној мјери усклађена са легислативом ЕУ. Развијени су и заједнички се имплементирају специјализовани програми контроле хране, као што је Вишегодишњи програм контроле резидуа пестицида у и на храни билјног и животињског поријекла. Осим тога, успостављени су механизми за повлачење и опозив здравствено неисправне хране, уколико се то утврди у фази у којој је храна доспјела на тржиште.

Поред сегмента здравствене исправности хране, у протеклом периоду у Босни и Херцеговини је остварен и значајан напредак у развоју и имплементацији политика квалитета хране у областима природних минералних, природних изворских и стоних вода, ознака поријекла, географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа, цертификовања и означавања производа ознаком ”без ГМО”, хране за посебне прехрамбене потребе и органолептичке анализе маслиновог уља. У предстојећем периоду, у складу са препорукама Европске комисије, потребно је да се додатно унаприједе капацитети за службене контроле хране и лабораторијско испитивање хране на чему ће Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине радити сходно својим надлежностима.