Смјернице о микробиолошким критеријумима за храну

У склопу Твининг пројекта “Подршка ЕУ изградњи капацитета и поступном усклађивању у сектору безбједности хране у Босни и Херцеговини са правном стечевином ЕУ“, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине је, уз стручну подршку пројектног конзорција, те у сарадњи са надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта БиХ, приступила изради Смјерница о микробиолошким критеријумима за храну.

Циљ израде наведеног документа је пружање подршке субјектима у пословању са храном, лицима овлаштеним за спровођење службених контрола и лабораторијама у процесу имплементације Правилника о микробиолошким критеријумима за храну („Службени гласник БиХ“, бр. 11/13, 79/16  и 64/18) и њиме обухваћених обавезних критерија, као и давања прегледа осталих обавезних микробиолошких захтјева.

Микробиолошки критеријуми дају смјернице о прихватљивости хране и процеса њезине производње, руковања и дистрибуције. Кориштење микробиолошких критеријума треба да буде саставни дио спровођења поступака заснованих на HACCP и других мјера контроле хигијене.

Имајући у виду велики интерес и упите различитих заинтересованих страна у систему безбједности хране, овим путем обавјештавамо Вас да је до доношења нових смјерница на снази документ „Смјернице/Водич за микробиолошке критеријуме за храну“ који је доступан на сљедећем линку:

„Смјернице/Водич за микробиолошке критеријуме за храну“