СМ БиХ: Донесен Правилник о измјенама Правилника о прехрамбеним адитивима

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 21. сједници одржаној 3. децембра 2020. године донио  Правилник о измјенама Правилника о прехрамбеним адитивима.

На овај начин прописи Босне и Херцеговине о прехрамбеним адитивима усклађени су са одговарајућим прописима Европске уније  који су усвојени до 11. јуна 2020. године. Измијењеним правилником стварају се услови за континуирано праћење прописа ЕУ и редовно ажурирање анекса правилника који се односе на прехрамбене адитиве који су допуштени за употребу у храни у Босни и Херцеговини.

Циљ доношења Правилника о измјенама Правилника о прехрамбеним адитивима је да се омогући несметано функционисање унутрашњег тржишта које ће пружити висок ниво заштите здравља људи, интереса потрошача и произвођача у БиХ, када је ријеч у употреби прехрамбених адитива.

У складу са одредбама Правлника о прехрамбеним адитивима („Службени гласник БиХ“, број 33/18), прехрамбени адитив је супстанца која се сама по себи не конзумира као храна, нити је препознатљив састојак одређене хране без обзира на храњиву вриједност, а чије је додавање храни намјерно због технолошких разлога у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или складиштењу и има за посљедицу, или се може очекивати да ће имати за посљедицу, да ће адитив или његови нуспроизводи постати директно или индиректно састојак хране.

Сходно наведеном Правилнику, адитив може да се користи само ако задовољава услове заштите околиша и друге оправдане услове, а посебно:

  • ако на основу расположивих научних доказа, не угрожава здравље потрошача и ако се користи према допуштеној намјени,
  • ако је употреба технолошки оправдана, када се коначни ефекат не може постићи другим начинима који су економски и технолошки примјењивији,
  • ако његова употреба не доводи у заблуду потрошача.

Осим технолошких и других предности и користи потрошачу, адитив мора да служи једној или више сљедећих намјена:

  • очување храњиве вриједности хране,
  • обезбјеђивање потребних састојака или саставних дијелова хране произведене за групе потрошача са посебним прехрамбеним потребама,
  • повећање очувања квалитета или стабилности хране или побољшање њезиних органолептичких својстава, под условом да се природа, садржај или квалитет хране не мијењају на начин који би могао потрошача довести у заблуду,
  • помоћ у производњи, преради, припреми, обради, паковању, превозу или складиштењу хране, а односи се и на адитиве, прехрамбене ензиме и прехрамбене ароме, под условом да се адитив не користи за прикривање дјеловања кориштења сировина лошег квалитета или недозвољених поступака или метода, укључујући нехигијенске поступке или методе.

Након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, Правилник о измјени Правилника о прехрамбеним адитивима бит ће доступан на званичном веб сајту Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.