СМ БиХ: Донесен Правилник о чају, воћном чају, биљном чају и инстант чају

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине донио је на 4. сједници, одржаној 2. марта 2023. године, Правилник о чају, воћном чају, биљном чају и инстант чају.

Правилником о чају, воћном чају, биљном чају и инстант чају прописани су минимални услови за квалитет, те други захтјеви, који морају да буду испуњени у производњи и промету чаја. Одредбе овог прописа не примјењују се на биљне сировине у промету, чајеве који спадају у категорију дијететских производа и традиционалне биљне лијекове (љековити чајеви).

Циљ доношења овог правилника је омогућавање употребе међународно признатих анализа за испитивање квалитета чаја у циљу заштите здравља потрошача, те отклањање недостатака уочених приликом имплементације претходно донесеног правилника, који су представљали потешкоће произвођачима.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику БиХ“, а његовим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о биљном, воћном и инстант чају („Службени гласник БиХ“, број 54/11).

Након објаве у „Службеном гласнику БиХ“, Правилник о чају, воћном чају, биљном чају и инстант чају бит ће доступан и путем званичног веб сајта Агенције безбједност хране Босне и Херцеговине (Прописи о храни на снази – Агенција за безбиједност хране Босне и Херцеговине).