Усвојен Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 13. сједници одржаној 23. јула 2020. године усвојио Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину.

У склопу Програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у 2019. години спроведено је узорковање, обрада узорака, идентификација присутних пестицида и одређивање нивоа њихових резидуа те брза процјена ризика за узорке који нису били у складу са важећим прописима.

У сарадњи са надлежним ентитетским, кантоналним, градским и општинским инспекцијским органима у Босни и Херцеговини узето је 195 узорака који су подвргнути лабораторијским анализама.

Укупно је шест узорака (3,07%) садржавало резидуе пестицида изнад прописаног МRL, од чега је било пет неодговарајућих узорака (2.56%), а код једног узорка утврђене су резидуе пестицида изнад прописаног МRL у границама мјерне несигурности те се узорак сматра одговарајућим. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине припремила је и доставила надлежним инспекцијским органима на даље поступање резултате процјене ризика за узорке који нису били у складу са важећим прописима.

Лабораторијске анализе извршене су у лабораторији која је акредитована у складу са стандардом ISО 17025, посједује акредитоване мултирезидуалне и single методе за одређивање резидуа пестицида у производима по Мониторингу у складу са захтјевима документа SАNТЕ/11945/2015 те је учествовала у међународном Proficiency тесту.

У складу са својим надлежностима, Агенција је спровела процјену прехрамбене акутне (краткотрајна) и хроничне (дуготрајна) изложености потрошача резидуама пестицида унесених храном.

На основу резултата Програма контроле за 2019. годину закључено је да је мала вјероватност да би акутна, као и хронична изложеност потрошача у Босни и Херцеговини утврђеним остацима пестицида, могла имати негативан ефекат по здравље људи.

Приликом процјене изложености коришћена је методологија коју су развили ЈМPR (The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) и Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА).

Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине, Агенција за безбједност хране БиХ задужена је да континуирано, у сарадњи са надлежним оррганима ентитета и Брчко дистрикта, спроводи неопходне активности у вези са планирањем, припремом и спровођењем програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини.

Извјештај о спроведеном Програму контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за 2019. годину можете да прочитате овдје.