Студенти АПТФ посјетили Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине

Студенти Агрономског и прехрамбено-технолошког факултета (АПТФ) Свеучилишта у Мостару посјетили су 12. априла 2024. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине, гдје су, у склопу практичне наставе, упознати са пословима и улогом ове институције у систему безбједности хране.

Ова посјета студената Агенцији наставак је дугогодишње сарадње засноване на Споразуму о научно-истраживачкој и стручној сарадњи који су двије институције потписале 2016. године.

У склопу посјете Агенцији, студенти су упознати о ризицима поријеклом из хране те су им представљени резултати истраживања прехрамбених навика становништва у Босни и Херцеговини спроведеног уз финансијску подршку Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), као и база података о конзумацији хране.

Службеници Агенције презентовали су и резултате годишњих програма контроле резидуа пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла спроведених у периоду од 2021.до 2023. године.

Споразуми о научно-истраживачкој и стручној сарадњи које је Агенција потписала са 20 факултета из Босне и Херцеговине, обухватају едукацију научног и стручног кадра из области безбједности хране, учешће у заједничким научно-истраживачким пројектима и истраживањима, као и размјену резултата научних и стручних истраживања.