Студенти Правног факултета посјетили Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине

Студенти Правног факултета Свеучилишта у Мостару који похађају колегиј “Право заштите потрошача”, предвођени проф.др. Марком Бевандом, посјетили су 22. јануара 2020. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине. Кроз презентацију и разговор студенти су упознати са улогом и надлежностима Агенције у процесу заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини. Посебан је акценат разговора био на иницирању, изради и предлагању прописа о храни и њиховој имплементацији те на активностима Агенције у сегменту комуникације ризика и међународне сарадње.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у склопу својих редовних активности свакодневно сарађује са академском заједницом те и кроз теренску наставу пружа допринос афирмацији актуелних тема из области безбједности хране.

С циљем унапрјеђења сарадње са научно-истраживачким институцијама у Босни и Херцеговини, Агенција је потписала Споразум о научно-истраживачкој и стручној сарадњи са 20 факултета који дјелују у склопу осам универзитета у Босни и Херцеговини.

Споразуми о научно-истраживачкој и стручној сарадњи омогућавају едукацију научног и стручног кадра из области безбједности хране, учешће у заједничким научно-истраживачким пројектима и истраживањима у области безбједности хране као и размјену резултата научних и стручних истраживања. Уговорне стране такође могу заједнички организовати тематска предавања из области безбједности хране, радионице, семинаре, округле столове и симпозије.