Учешће представника Агенције на међународним активностима у поводу Свјетског дана безбједности хране

Представници Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине учествовали су у периоду од 6. – 10. јуна 2022. године на међународним скуповима организираним у поводу Свјетског дана безбједности хране на којима су промовисане активности Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине био је један од панелиста на конференцији која је одржана 7. јуна 2022. године у Народној скупштини Словеније у Љубљани.

Прикладном конференцијом којој су присуствовали представници надлежних институција за безбједност хране Словеније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Црне Горе и Косова уједно је обиљежена 20. годишњица доношења Уредбе (ЕЗ) 178/2002 Европског парламента и Савјета о утврђивању општих принципа и услова закона о храни, оснивању Европске агенције за безбједност хране те утврђивању поступака у области безбједности хране.

Др.сци. Катица Арар, шеф Одсјека за научну сарадњу и Амела Исић, шеф Одсјека за правне послове учествовале су на 4. хрватској конференцији о процјени ризика поријеклом из хране с међународним учешћем, која је одржана 6. и 7. јуна 2022. године у Осијеку под покровитељством Министарства пољопривреде и Министарства здравства Републике Хрватске, а уз подршку Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FАО) и Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА).

На позив РегионалнЕ канцеларије Свјетске организације за храну и пољопривреду (FАО) за Европу и Централну Азију и Регионалне канцеларије Свјетске здравствене организације (WHО) за Европу, директор Хајрић је 10. јуна 2022. године, као један од панелиста, учествовао на вебинару одржаном у поводу Свјетског дана безбједности хране под називом „Значај безбједности хране у Европи и Централној Азији: прошлост, садашњост и будућност“.

На вебинару су разматране активности које су утјецале на почетак надзора безбједности хране и довеле до кључног напретка у управљању безбједношћу хране. Такође је разговарано о тренутним приоритетима јавног и приватног сектора у процесу омогућавања безбједне хране, као и о будућим изазовима у области безбједности хране.