У 2021. години признате четири воде из Босне и Херцеговине

XV. сједница Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини одржана је 21. децембра 2021. године у Мостару. Редовним радом Комисије одржан је континуитет процеса признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини, а произвођачима воде омогућена је константна подршка у поступку признавања природних минералних, природних изворских и стоних вода.

У 2021. години, након спроведеног поступка, признато је шест нових вода, од чега су четири из Босне и Херцеговине. Листа признатих природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини ажурира се на годишњем нивоу, а објављује се у „Службеном гласнику БиХ“ и на веб сајту Агенције. Листа је доступна на сљедећем линку.

Комисија за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода састоји се од представника надлежних институција у у Босни и Херцеговини. Успостављена је у складу са Одлуком о оснивању Комисије за признавање природних минералних, природних изворских и стоних вода у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 43/20), која је донесена на 9. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине одржаној 18. јуна 2020. године.

Сва природна минерална и природна изворска вода, која се ставља на тржиште у Босни и Херцеговини, мора бити призната од стране Комисије и мора имати Рјешење које издаје Агенција да је произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, бр. 26/10 и 32/12). Комисија спроводи поступак признавања природне минералне и природне изворске воде која се ставља на тржиште у Босни и Херцеговини, након чега Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине доноси одговарајуће рјешење којим утврђује да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама наведеног Правилника.