ФУЗИП: Обавијест о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске

Федерална управа за инспекцијске послове (ФУЗИП) обавијестила је 17. новембра 2023. године Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине о забрани увоза пошиљке мандарина поријеклом из Републике Хрватске у Босну и Херцеговину због утврђеног присуства пестицида хлорпирифоса (chlorpyrifos). Употреба наведеног пестицида забрањена је у пољопривредној производњи у Босни и Херцеговини, као и у земљама Европске уније.

Увознику је, сходно важећим прописима, наложен поврат спорне пошиљке пошиљаоцу у земљу извозницу, односно уништавање пошиљке уколико није могућ поврат исте, тако да наведена пошиљка не представља ризик по здравље потрошача у Босни и Херцеговини.

Федерална управа за инспекцијске послове, на основу препорука Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, поред редовних службених контрола, спроводи и појачане мјере контроле приликом увоза мандарина на евентуалнo присуство клорпирифоса.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине континуирано прати потенцијалне ризике поријеклом из хране у нашој земљи и окружењу те у сарадњи са надлежним инспекцијским органима предузима одговарајуће мјере са циљем заштите здравља и интереса потрошача у Босни и Херцеговини.