Четири босанскохерцеговачка прехрамбена производа заштићена ознакама поријекла и географског поријекла

Представницима удружења која производе „Ливањски изворни сир“, „Височку печеницу“, „Ливањски сир“ и „Невесињски кромпир“ данас су у Мостару додијељена рјешења о регистрацији ознаке поријекла и географског поријекла. Након што је испунио прописане услове „Ливањски изворни сир“ заштићен је ознаком поријекла, док су остала три производа заштићена ознаком географског поријекла. То су први босанскохерцеговачки производи заштићени у складу са Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе који је усклађен са легислативвом Европске уније, што омогућава произвођачима ових традиционалних производа подношење захтјева и стјецање одговарајуће ознаке поријекла и географког поријекла и на нивоу Европске уније.

Регистрована ознака заштићена је од било какве директне или индиректне комерцијалне употребе за прехрамбене производе који нису обухваћени регистрацијом. Прехрамбени производи који носе једну од ознака на тржишту спадају у прехрамбене производе више цјеновне категорије. Ознаке поријекла и географског поријекла такође доприносе стварању идентитета и препознатљивости производа на домаћем и интернационалном тржишту, као и подизању квалитета производа. Овакав начин заштите прехрамбених производа има велики значај и за подручје са којег производ потјече, јер доприноси руралном развоју, посебно удаљенијих и дислоцираних подручја.

Др.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине изразио је задовољство што су први босанскохерцеговачки прехрамбени производи заштићени по узору на праксу у земљама Европске уније. „Регистрацијом ознака овим традиционалним производима омогућена је промоција јединствених карактеристика које су повезане са њиховим географским поријеклом и дугогодишњим умијећем које се користи у њиховој производњи. На овај начин омогућује се потрошачима да на тржишту лакше препознају традиционалне производе који ће на паковању имати имати и посебне ознаке, а произвођачима ће ове производе моћи боље да пласирају,“ изјавио је Хајрић.

На домаћем и интернационалном тржишту влада јака конкуренција у пласману прехрамбених производа. У тој борби за конкурентност све више се цијене традиционални производи, односно производи чије посебне карактеристике произилазе из вриједности њихових састојака, начина производње и прераде те поднебља из којег долазе. Управо су то карактеристике које доказано посједују четири наведена босанскохерцеговачка производа.