Јавни конкурс ЕFSА: Вишегодишње вјежбе приправности за кризе у области безбједности хране и хране за животиње у земљама у процесу приступања ЕУ

Европска агенција за безбједност хране (ЕFSА) редовно организује вјежбе приправности за кризе и спроводи активности усмјерене на припрему одговора на могуће кризне ситуације. С обзиром да се криза не може ограничити на териториј Европске уније, веома је значајно укључити земље у процесу приступања ЕУ у вјежбе приправности. Инструмент претприступне помоћи (IPА) пружа финансијску и техничку подршку реформама у земљама у процесу приступања ЕУ (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Србија и Турска) кроз јачање њихових капацитета.

У склопу подршке претприступним земљама за изградњу капацитета за суочавање са будућим кризама везаним за храну, потребно је припремити и спровести вишегодишње вјежбе приправности у случају кризе. Вриједност конкурса који ће бити објављен у јануару 2024. године износи 60,000 евра.

Понуђачи морају имати искуство у организацији и спровођењу тренинга о приправности у кризним ситуацијама, изведби радионица и/или вјежби функционалности и изради извјештаја, те познавати легислативу Европске уније из области рада ЕFSА. Сваки експерт у мултидисциплинарном тиму мора изврсно познавати енглески језик (говорно и писано).

Уколико сте заинтересовани за процедуру овог конкурса, можете послати мејл на адресу EFSAprocurement@efsa.europa.eu до 2. јануара 2024. године са референцом на јавни конкурс и навођењем сљедећих података:

  • Вашег имена/назива организације и адресе,
  • да ли учествујете као физичко лице или као организација/приватно правно лице.

Више информација доступно је на сљедећем линку: https://www.efsa.europa.eu/en/call/npefsaenrel202303-multi-annual-crisis-preparedness-exercises-food-and-feed-safety-ipa