„Јесенска школа EFSA-е: Принципи и практични аспекти процјене ризика у области безбједности хране“

Друго издање „Јесенске школе“, која је дио партнерске иницијативе Европске агенције за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) усмјерене на младе експерте и научнике из претприступних земаља, одржано је 9. и 10. новембра 2021. године. „Принципи и практични аспекти процјене ризика у области безбједности хране“ тема је овогодишњег издања школе на којем је учествовало 35 учесника из седам претприступних земаља и земаља кандидаткиња за чланство у Европској унији (Босне и Херцеговине, Албаније, Косова, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Србије и Турске).

Школа је организована у склопу EFSA-иног претприступног програма (IPA) 2019-2022, а због пандемије COVID-19 одржана је у виртуелном формату.

Експерти из EFSA-e, Хрватске агенције за пољопривреду и храну и Француске агенције за храну, околиш, здравље и безбједност на раду подијелили су са учесницима теоретско и практично знање о прикупљању података о прехрамбеним навикама и контаминантима у храни, микробиолошкој и хемијској процјени ризика, процјени ризика од резидуа пестицида, генетички модификованим организмима (ГМО), те о комуникацији ризика.

Учешће младих експерата и научника из Босне и Херцеговине омогућено је посредством Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, као контакт тачке EFSA-е.