15. март, Свјетски дан права потрошача

Заштита здравља и интереса потрошача је примарни циљ активности које континуирано, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, спроводи Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.

С обзиром да су стандарди о храни који су на снази у Европској унији најповољнији за потрошаче, а имајући у виду и обавезе у процесу европских интеграција, Агенција ради на усклађивању прописа о храни са легислативвом ЕУ. У овом моменту, у Босни и Херцеговини је на снази око 170 прописа о храни које је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Сa аспекта права на информације, пажњи потрошача препоручујемо одредбе Правилника о пружању информација потрошачима о храни који је донесен како би се потрошачима обезбједиле исправне и јасне информације о храни, посебно у погледу карактеристика, ефеката и својстава хране.

Агенција, као контакт тачка Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), у сарадњи са надлежним инспекцијским органима у Босни и Херцеговини, благовремено предузима мјере отклањања или минимизирања ризика поријеклом из хране у случају запримљених информација о здравствено неисправној храни на тржишту Босне и Херцеговине те о томе информише јавност.

Такође, у овој години планирано је спровођење редовног годишњег Програма контроле остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у Босни и Херцеговини. На основу резултата мониторинга, Агенција ће дати одговарајуће препоруке надлежним органима, законодавству и политици БиХ са циљем унапрјеђења система безбједности хране и заштите здравља и интереса потрошача.

Свим грађанима Босне и Херцеговине овим путем честитамо Свјетски дан права потрошача те их позивамо и охрабрујемо да користе механизме сарадње са Агенцијом и другим надлежним органима у систему безбједности хране, као и сва права која им омогућују позитивни законски прописи у Босни и Херцеговини.