157. сједница СМ БиХ: Донесен Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 157. сједници одржаној 7. новембра 2018. године донио Правилник о системима квалитета за прехрамбене производе.

Правилником о системима квалитета за прехрамбене производе утврђује се систем квалитета за прехрамбене производе, који служи као основ за означавање, те према потреби, заштиту назива и израза, који се посебно наводе или описују производ са карактеристикама производа са доданом вриједности и/или својствима са доданом вриједности које су посљедица метода прераде које се користе приликом њихове производње, или мјеста њихове производње или промоције.

Сврха овог Правилника је обезбјеђење поштеног тржишног натјецања за произвођаче прехрамбених производа са карактеристикама и обиљежјима производа са доданом вриједности те омогућавање доступности поузданих информација потрошачима везаних за такве производе. Осим тога, овај пропис даје правне претпоставке за поштивање права интелектуалног власништва за прехрамбене производе који су заштићени у складу са истим.

Ступањем на снагу Правилника о системима квалитета за прехрамбене производе бит ће стављени ван снаге Правилник о ознакама оригиналности и ознакама географског поријекла хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10) и Правилник о ознакама традиционалног угледа хране („Службени гласник БиХ“, број 27/10).