164. сједница СМ БиХ: Донесена два прописа о храни

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници одржаној 22. јануара 2019. године донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла.

Правилником о измјенама и допунама Правилника о максималним нивоима резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла прописују се максимално дозвољене количине резидуа пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријекла и усклађују са максималним вриједностима прописаним у Европској унији.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 164. сједници донио и Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа, чиме су прихваћене иницијативе субјеката у пословању са храном и надлежних органа. Правилник о стављању ван снаге Правилника о количини брашна утрошеног за производњу пекарских производа је национални пропис те као такав није био предмет усклађивања са легислативом ЕУ.

Наведени прописи ће, након објаве у “Службеном гласнику БиХ”, бити доступни и на веб сајту Агенције.