178. сједница СМ БиХ: На приједлог Агенције за безбједност хране БиХ донесена три прописа

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 178. сједници одржаној 13. новембра 2019. године донио Правилник о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи, Правилник о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке  гарантоваано традиционалног специјалитета прехрамбених производа и Правилник о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа.

Правилником о воћним соковима и одређеним сличним производима намијењеним за исхрану људи прописују се општи захтјеви и услови за производњу, стављање на тржиште, декларисање воћних сокова и одређених сличних производа намјењених за исхрану људи. Поред заштите интереса потрошача, доношењем овог прописа произвођачима воћних сокова омогућавају се правни услови за производњу, стављање на тржиште, декларисање воћних сокова, воћних нектара и сличних производа какве имају произвођачи из земаља региона и Европске уније. Правилником су преузете уредбе и директиве Европске уније које се односе на воћне сокове и одређене сличне производе намијењене за исхрану људи.

Правилником о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке гарантоваано традиционалног специјалитета прехрамбених производа уређује се изглед и начин кориштења заштићеног знака ознаке у Босни и Херцеговини те начин издавања знака.

Доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа представља наставак активности Агенције на унапређењу квалитета меда на тржишту Босне и Херцеговине. Измјенама и допунама Правилника о методама за контролу меда и других пчелињих производа (“Службени гласник БиХ”, број 37/09) прописани су услови и процедуре за одређивање шећера методом HPLC (High Performance Liquid Chromatography), што је у складу са приједлозима субјеката у пословању са храном и лабораторија који спроводе контролу квалитета меда и других пчелињих производа. Праћење квалитета меда важан је алат за заштиту и уређивање тржишта меда у Босни и Херцеговини, а класификација квалитета меда путем физичко-хемијске анализе је од изузетног значаја. Поред континуираног унапређења правног оквира у овој области, Агенција је претходно, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, спровела Мониторинг квалитета меда на тржишту БиХ за 2017. годину те, уз подршку пројекта USAID/Sweden FARMA II, израдила Смјернице за тумачење резултата испитивања квалитета меда. Мед је један од производа из Босне и Херцеговине који има одобрење Европске комисије за извоз на тржиште земаља ЕУ.

Сви прописи ће, након објаве у „Службеном гласнику БиХ“ бити јавно доступни путем званичног веб сајта Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.