2. Међународни симпозиј санитарног инжењерства у Босни и Херцеговини

У периоду од 3.-5. октобра 2019. године у Сарајеву је одржан 2. Међународни симпозиј санитарног инжењерства, у склопу манифестације ˝International Days of Public and Environmental Health Profession 2019˝. У склопу Симпозија, поред представљања нових радова и достигнућа из области санитарног инжењерства, организоване су активности у циљу промоције и популаризације санитарне професије. Мр.сци. Нијаз Бајрамовић, помоћник директора, учествовао је испред Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, а поред њега још 100 учесника из Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније и Србије.