22. март, Свјетски дан вода

Др.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, присуствовао је презентацији Програма за унапређење водних услуга у ФБиХ и Методологије утврђивања најниже основне цијене водних услуга у ФБиХ, која је данас одржана у Сарајеву поводом Свјетског дана вода. Презентацију је одржана у организацији Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Како би упозорила на непроцјењиву вриједност воде, али и њезину све већу угроженост, Генерална скупштина Уједињених нација је на засједању одржаном 1993. године прогласила 22. март Свјетским даном вода. У фокусу обиљежавања Свјетског дана вода 2022. године су подземне воде, а њихов значај истиче се уз слоган „Учинимо невидљиво видљивим“.

Подземне воде су невидљиве, али њихов утјецај је свугдје видљив. Далеко од очију, под нашим ногама, подземне воде су скривено благо које обогаћује наше животе. Скоро све текуће слатке воде у свијету су подземне воде и користе се за снабдијевање водом за пиће, санитацију, пољопривредну производњу, индустрију и екосистеме.

Ове године, у сарадњи са 30 организација, Уједињене нације желе скренути пажњу јавности на чињеницу да више од двије милијарде људи у свијету нема приступ сигурној води те потакнути активности усмјерене ка реализацији 6. глобалног циља одрживог развоја (Вода и санитарни услови за све до 2030. године).

У складу са својим надлежностима, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спроводи активности са циљем регулисања тржишта природних минералних и природних изворских вода. Захтјеви прописани за признавање природних минералних и природних изворских вода, између осталог, значајно утичу на заштиту извора воде и њихове околине од могућности било каквог загађења. У 2021. години, Агенција је, у складу са Мишљењима Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини донијела 29 рјешења о признавању природних минералних, природних изворских и стоних вода.

Уз подршку IPA Twinning пројекта, Агенција тренутно спроводи додатно усклађивање Правилника о здравственој исправности воде за пиће са легислативом ЕУ  о квалитету воде намијењене за људску потрошњу те и на тај начин даје допринос унапрјеђењу квалитета воде.

Поводом Свјетског дана вода, Уједињене нације објавиле су Извјештај о развоју вода у свијету за 2022. годину, који је доступан на сљедећем линку:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721