Остаци пестицида у храни у ЕУ и БиХ у 2018. години

Европска агенција za bezbjednost hrane (European Food Safety Authority, EFSA) објавила је Извјештај о остацима пестицида у храни у Европској унији у 2018. години. Извјештај се заснива на подацима добијеним  у склопу службених националних контролних планова које спроводе државе чланице ЕУ, Исланд и Норвешка и укључује циљано и насумично узроковање.

У 2018. години, од укупно 91.015 узетих узорака, 95.5% није имало остатке пестициде изнад прописане MRL вриједности, код 4.5% узорака је утврђена вриједност остатака пестицида преко прописаног MRL-a, а 2.7% узорака није било у складу са важећим прописима, односно садржавали су остатке пестицида преко прописане MRL вриједности, узимајући у обзир и мјерну несигурност.

Од укупног броја, у склопу координисаног контролног плана ЕУ узорковано је укупно 11.679 узорака, од тога код 1.4% узорака је утврђена вриједност остатака пестицида преко прописаног  MRL-a, а 0.9% је било неусклађених узорака. Стоно грожђе и слатка паприка су међу производима који су најчешће садржавали вриједности остатака пестицида изнад прописане MRL вриједности. Подаци прикупљени у склопу контролних планова посебно су корисни јер обухватају исту групу производа на трогодишњој ротацији, што значи да се за одређену храну могу утврдити узлазни или силазни трендови.

˝Годинама овај извјештај представља подршку раду Европске комисије и земаља чланица у обезбјеђивању правилне употребе пестицида у складу са легислативом и циљевима ЕУ.  Ефикасно прикупљање и ригорозна анализа таквих података и даље ће бити од пресудног значаја у осигурању сигурне хране која се продаје у Европској унији”, изјавио је Бернард Урл, извршни директор EFSA.

У истом периоду у Босни и Херцеговини је у склопу Програма контроле (мониторинг) остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у 2018. години, укупно узорковано и анализирано 195 узорака хране. Од укупно броја анализираних, 97.95% узорака није имало остатке пестицида изнад прописане MRL вриједности. Код три узорка (1.54%) су утврђени остаци пестицида изнад MRL-a, али у границама мјерне несигурности, те се ти узорци сматрају одговарајућим. Радило се узорку стоног грожђа, јабуке и патлиџана. Један узорак је био неодговарајући (0.51%). Радило се о узорку крушке.

Процјена ризика

На основу добијених резултата EFSA је спровела прехрамбену процјену ризика као дио анализе резултата. Ово сугерише да прехрамбени производи узорковани у 2018. години вјероватно неће изазвати бригу за здравље потрошача. Међутим, дате су бројне препоруке како би се повећала ефикасност европског контролног система, а у циљу осигуравања високог нивоа заштите потрошача.

На основу резултата Програма контроле који се спроводи у Босни и Херцеговини, у складу са својим надлежностима, Агенција је спровела процјену прехрамбене изложености људи за сваку комбинацију пестицид/храна који су узорковани у склопу Програма контроле 2018. Из добијених резултата може се закључити да је мало вјероватно да постоји ризик, у погледу здравствених посљедица, од краткотрајне прехрамбене изложености потрошача у Босни и Херцеговини путем комбинације пестицид/храна која је узоркована у склопу мониторинга. Такође, на основу добијених резултата упућене су препоруке надлежним органима у циљу осигурања високог нивоа заштите здравља људи.

У Босни и Херцеговини се сваке године спроводи Програм контроле (мониторинг) остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла који је дио Вишегодишњег програма контроле. Вишегодишњи програм контроле припрема и координише Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине у сарадњи са Управом Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља и Канцеларијом за ветеринарство Босне и Херцеговине. Вишегодишњи програм контроле је у складу са координисаним вишегодишњим програмом контроле који се спроводи у државама Европске уније.

Уколико упоредимо резултате програма контроле у ЕУ из 2018. години са подацима које смо у Босни и Херцеговини добили у склопу Програма контроле (мониторинг) остатака пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла у 2018. години, можемо закључити да је ниво остатака пестицида у и на храни у Босни и Херцеговини и земљама чланицама ЕУ  приближно исти.

Годишњи извјештај који је објавила EFSA можете пронаћи на линку: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6057.