Најава: Вебинар „Високоризично биље – како ЕУ спроводи процјену ризика за биљне производе?“

Европска агенција за безбједност хране (European Food Safety Authority, EFSA) организује вебинар на тему „Високоризично биље – како ЕУ спроводи процјену ризика за биљне производе?“ Вебинар ће бити одржан 26. јуна 2020. године, а детаљније информације и линк за регистрацију можете да пронађете овдје.

Циљ вебинара је пружање подршке националним институцијама „трећих земаља“ надлежним за здравље биља за спровођење фитосанитарних мјера прописаних Уредбом (ЕУ) 2016/2031. Експерти EFSA ће да подијеле своја искуства која могу да допринесу унапређењу квалитета техничких досјеа које је потребно приложити уз захтјев за увоз високоризичног биља у ЕУ.

Чланом 42. Уредбе (ЕУ) 2016/2031 уведен је концепт „високоризичног биља“ као групе биља, биљних производа и других предмета чији унос за Европску унију представља неприхватљив ризик од штеточина. Привремена листа високоризичног биља објављена је 18. децембра 2018. године и садржи податке о биљу чији је увоз на тржиште ЕУ забрањен.

Националне институције за заштиту биља из „трећих земаља“ могу да поднесу захтјев за изузеће од забране увоза које подразумијева подношење техничког досјеа Европској комисији. Овај досје представља основ за процјену ризика за појединачни предмет коју спроводи EFSA.

Вебинар „Високоризично биље – како ЕУ спроводи процјену ризика за биљне производе?“ представља још једну активност EFSA чији је циљ промоција Интернационалне године здравља биља.