8. сједница Cавјетa министара БиХ: Усвојен Извјештај Агенције

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 8. сједници, одржаној данас у Сарајеву, усвојио „Извјештај о активностима и подузетим мјерама на основу запримљених INFOSAN и RASFF обавијести за период 2011.-2013. година“. Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине, након разматрања наведеног Извјештаја, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине се обавезује да као контакт тачка настави континуирану сарадњу са Међународном мрежом ауторитета за сигурност хране (INFOSAN, International Food Safety Authorities Network) и Системом брзог узбуњивања за храну и храну за животиње ЕУ (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed), те да предузме све неопходне мјере како би се ова сарадња унаприједила. 

Савјет министара је, такође, закључком обавезао Агенцију за безбједност хране Босне и Херцеговине да као контакт тачка за DG SANTE ЕU RASFF и FAO/WHO INFOSAN настави активну координацију и размјену информација са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине чији представници су именовани у националну RASFF и INFOSAN мрежу.

Услијед глобализације трговине, потенцијално опасна храна, храна за животиње и материјали у контакту с храном могу бити широко дистрибуисани, па тако могу доспјети и на тржиште Босне и Херцеговине. Како би надлежни органи могли имати информације о опасној храни и предузети хитне мјере ради уклањања такве хране са тржишта на свјетском нивоу је успостављена Међународна мрежа ауторитета за сигурност хране (INFOSAN), док је на нивоу Европске уније успостављен Систем брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (RASFF). 

У периоду од 2011.-2013. године, Агенција за сигурност хране БиХ запримила је 43 EU RASFF обавијести, на основу којих су подузете мјере обавјештавања надлежних органа БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те достављања повратних информација, а о подузетим мјерама од стране надлежних органа у нашој земљи Агенција је редовно обавјештавала надлежну службу Европске комисије. Такође, Агенцији је у наведеном периоду достављено 13 информативних и 17 хитних INFOSAN обавијести о уоченим хазардима у храни и обољењима која се преносе храном, а које имају глобални карактер, те су исте благовремено упућене члановима INFOSAN мреже у Босни и Херцеговини.