98. сједница СМ БиХ: Усвојени извјештаји о раду Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода и Савјета за ГМО за 2016. годину

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 98. сједници одржаној 12. априла 2017. године, размотрио и усвојио Извјештај о раду Комисије за признавање природних минералних и природних изворских вода у Босни и Херцеговини за 2016. годину.

Све природне минералне и природне изворске воде које се стављају на тржиште Босне и Херцеговине морају бити признате од стране Комисије и морају имати Рјешење Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине да је вода произведена, ускладиштена и стављена у промет у складу са одредбама Правилника о природним минералним и природним изворским водама („Службени гласник БиХ“, број 26/10).

У 2016. години Комисија је разматрала 28 захтјева за поступак признавања вода и стављања истих на тржиште Босне и Херцеговине, те донијела 24 Мишљења о признавању, а за још 4 предмета настављено је рјешавање у 2017. години.

У извјештајном периоду у „Службеном гласнику БиХ, број 74/16” објављена је ажурирана Листа признатих природних минералних вода и природних изворских вода у Босни и Херцеговини и Попис стоних вода у Босни и Херцеговини. Листа и Попис објављени су благовремено и на веб страници Агенције, а о свему су обавјештавани надлежни инспекцијски органи у циљу осигуравања имплементације прописа у овој области.

У Босни и Херцеговини су досад признате укупно 62 воде, од чега 29 природних минералних вода, 24 природне изворских воде и 9 стоних вода. Све признате воде уписане су у Регистар Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Након разматрања Извјештаја о раду Савјета за ГМО за 2016. годину, Савјет министара Босне и Херцеговине је закључком задужио Савјет  за ГМО да пружи сву неопходну научну и стручну помоћ надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине у вези са имплементацијом законских и подзаконских прописа и даљег јачања службених контрола у области генетички модификованих организама. Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине обавезује се да у својству централног надлежног органа за генетички модификоване организме, настави активну координацију са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, као и Савјетом за ГМО са циљем јачања система у области генетички модификованих организама.