Агенција подржала Трећи студентски конгрес Универзитета у Сарајеву „Храна-исхрана-здравље“

Др.сци Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине учествовао је на свечаном отворењу и прикладним говором обратио се учесницима Трећег студентског конгреса Универзитета у Сарајеву „Храна-исхрана-здравље“ који је одржан у периоду од 5. – 7. јула 2017. године на Ветеринарском факултету Универзитета у Сарајеву.

Студенти су за овај kонгрес обрадили значајне теме из пет научних области те припремили и презентовали 74 научна и стручна рада.

Конгрес је организован са циљем промоције универзалних вриједности заједништва и мултидисциплинарног приступа у производњи хране. Хигијенски статус и квалитет хране, различити начини исхране, као и могући утицај на здравље човјека били су у фокусу Трећег студентског конгреса Универзитета у Сарајеву „Храна-исхрана-здравље“.

Организатори конгреса су факултети из групације медицинских, биотехничких и хуманистичких наука те студентске асоцијације Универзитета у Сарајеву.

 kongres2