Агенција унапређује процес јавних консултација

У циљу унапређења процеса јавних консултација, три службеника Агенције успјешно су завршила обуку о кориштењу апликације „еКонзултације“, која је развијена у оквиру пројекта „Јачање капацитета владиних институција за учешће у политичком дијалогу са цивилним друштвом (CBGI) – фаза ИИ’’. Обука коју је у име CBGI пројекта водио мр.сци. Горан Жеравчић одржана је 27. јануара 2016. године у Мостару.

Циљ наведене пројектне активности је омогућити грађанима активно учешће у процесу јавних консултација са посебним акцентом на он-лине консултације (еКонзултације) приликом израде правних прописа и других аката у институцијама Босне и Херцеговине.

Од почетка рада на изради правних прописа у Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине придаје се велики значај спровођењу поступка јавних консултација. Агенција врши досљедну примјену Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, бр. 81/06 и 80/14), као и Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ”, бр. 11/05, 58/14 и 60/14). Сви заинтересовани појединци и правна лица имају прилику учествовати у изради правних прописа, који се у форми преднацрта објављују на веб страници Агенције.

Обзиром да увођење нових заједничких информатичких рјешења на нивоу институција Босне и Херцеговине може додатно унаприједити процес јавних консултација, Агенција од почетка активно учествује у реализацији наведеног CBGI пројекта.