Активности у склопу пројекта USAID/Sweden FARMA II

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у оквиру пројекта USAID/Sweden FARMA II и у сарадњи са надлежним органима Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, спроводи активности на изради измјена и допуна Правилника о микробиолошким критеријумима за храну и Водича за микробиолошке критеријуме за храну.

Први дио пројектних активности спроведен је у периоду од 16. – 20. априла 2018. године уз стручну подршку експерта из Аустрије који је заједно са представницима надлежних органа у Босни и Херцеговини анализирао тренутно стање усаглашености важећих прописа о микробиолошким критеријумима за храну у Босни и Херцеговини са прописима ЕУ. Такође је презентовао најбоље праксе ЕУ у погледу имплементације прописа. Пројектне активности спроведене су у Мостару, Сарајеву и Бања Луци, а у исте су, осим представника Агенције, били укључени представници надлежних ентитетских министарстава, републички, федерални, кантонални, градски, општински и инспектори Брчко дистрикта БиХ, као и представници ветеринарских комора и лабораторија.

usaid mo

Usaid Sa

usaid bl

Наставак активности планиран је за период од 7. – 11. маја 2018. године, када ће се у исте укључити и субјекти у пословању са храном којима ће бити презентовани нови захтјеви за микробиолошке критеријуме.

USAID и Влада Шведске обезбједили су финансијска средства за имплементацију пројекта FARMA II у Босни и Херцеговини. Пројекат се састоји од двије компоненте од којих се једна односи на омогућавање пословних прилика за фармере и пољопривредне предузетнике, а друга на јачање капацитета у јавном сектору за преузимање и имплементацију легислативе и стандарда ЕУ у различитим специфичним областима, међу којима је и безбједност хране.