БХ МЕНУ: Спроведено пилот истраживање

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са партнерским институцијама, спровела је пилот истраживање у склопу „Истраживања прехрамбених навика становништва БиХ у складу са EU MENU методологијом“ којe је подржанo финансијским средствима Европске агенције за безбједност хране (EFSA).

У склопу пилот истраживања, кроз кућне посјете, анкетиран је 121 испитаник. Поновљено испитивање испитаника спровођено је након седам дана поновном посјетом или телефонским контактом (Computer Assisted Telefon Interview, CATI) зависно од договора са испитаником.

На терену су се попуњавале принтане форме анкетних упитника. Уз надзор ментора прикупљени подаци унесени су у специјализовани софтвер (Diet Assess & Plan software, DAP) који је развијен у складу са смјерницама EFSA-e.

Теренско истраживање спроводили су представници шест факултета који су партнери Агенције у овом истраживању (Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет Свеучилишта у Мостару, Биотехнички факултет Универзитета у Бихаћу, Пољопривредно-прехрамбени факултет Универзитета у Сарајеву, Технолошки факултет у Зворнику, Технолошки факултет Универзитета у Бања Луци и Технолошки факултет Универзитета у Тузли).

Циљ пилот пројекта је тестирање упитника и протокола анкетирања као и уноса података у софтвер. Подаци прикупљени у Босни и Херцеговини бит ће хармонизовани са подацима земаља чланица ЕУ те тако постати дио опште европске базе података о прехрамбеним навикама становника Европе.

Осим факултета, партнери Агенције за безбједност хране БиХ као водеће институције у овом истраживању су Институт за јавно здравље РС и Завод за јавно здравство ФБиХ. Учешће представника наведених институција у истраживању је од великог значаја, посебно у процесу припреме националних протокола, обука истраживача, изради рецептура, контроле уноса података у софтвер као и изради извјештаја и процедура заједно са другим члановима Тима за истраживање прехрамбених навика становништва БиХ.

На састанку који је одржан 10. маја 2018. године у Сарајеву партнерске институције упознате су са досадашњим активностима на реализацији пројекта. Представљени су подаци из пилот истраживања који су унесени у DAP. DAP платформа је интернет апликација, којој се приступа путем интернета и која омогућава корисницима стандардизовано и хармонизовано прикупљање података о конзумацији хране и комплексно процјењивање дијетарног уноса. Тренутно се ова база пуни јелима која су специфична у БиХ. За сваку намирницу одређује се и конзумирана количина, онако како је то процијењено током интервјуа.