BfR: Објављен Food Safety Almanac, 4. издање

Њемачки савезни институт за процјену ризика (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) објавио је 4. издање приручника Food Safety Almanac који садржи преглед надлежних институција и структуре система безбједности хране и хране за животиње у 38 земаља у Европи са нагласком на процјену ризика.

Приручник је намијењен свима који желе сазнати нешто више о систему безбједности хране и институцијама надлежним за безбједност хране, а посебно запосленима у институцијама надлежним за безбједност хране, медијима, удружењима потрошача, прехрамбеној индустрији и научницима. Food Safety Almanac обухвата све чланице ЕУ, Исланд, Норвешку, Швајцарску те Босну и Херцеговину, Албанију, Косово, Македонију, Црну Гору, Србију и Турску.

Глобализација производње и трговине храном представља нови изазов за заштиту здравља потрошача. Безбједност хране и хране за животиње мора бити обезбјеђена дуж цијелог глобалног и комплексног ланца опскрбе храном. То доводи до повећања броја захтјева које је потребно реализовати кроз научне процјене ризика, редуцирање ризика у храни и комуникацију ризика.

Ефикасном сарадњом надлежних институција унапрјеђује се безбједност хране у Европи. Уколико су све заинтересоване стране упознате са кључним актерима и легислативним оквиром, могуће је остварити ефикасну заштиту здравља потрошача те избјећи дуплирање послова

Food Safety Almanac можете преузети на сљедећем линку.