БиХ МЕНУ пројект : Одржана обука тренера

У склопу Програма специјалне намјене „Прехрамбене навике становништва“ у Мостару је 25. и 26. септембра 2017. године одржана обука тренера о употреби платформе за прикупљање података о потрошњи хране, свеобухватну процјену уноса хране и планирање исхране (DIET ASSESS & PLAN – DAP). Ова платформа бит ће коришћена кроз пројект истраживања прехрамбених навика одраслих у складу са ЕУ МЕНУ методологијом који Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине спроводи у периоду од 2017.-2021. године уз финансијску подршку Европске агенције за безбједност хране (EFSA).

Обука је била намијењена члановима тима БиХ МЕНУ пројекта, који чине представници Агенције, ентитетских завода за јавно здравство те факултета који ће учествовати у реализацији истраживања прехрамбених навика становништва Босне и Херцеговине.

Поред DAP-а, савјетнички тим из Србије представио је члановима БИХ МЕНУ пројекта анкетне упитнике, књигу величине порција, методологију пилот истраживања прехрамбених навика уз тестирање упитника, упитник о учесталости конзумације појединих група хране те упитник о физичкој активности анкетираних особа.

Одржане су и три вјежбе о попуњавању упитника, уносу података у софтвер и о кодирању нове хране у систему FoodEx2.

Значај БИХ МЕНУ пројекта огледа се у развоју система безбједности хране кроз имплементацију основних принципа анализе ризика сa циљем успостављања модерног система безбједности хране на чему се заснива и заштита здравља потрошача у Босни и Херцеговини. Основне информације на којима се заснива адекватна процјена ризика о безбједности хране неке земље су прехрамбене навике њеног становништва. Ове информације дају детаљну слику конзумације поједине хране по добним групама становника за одређену земљу или област. Стога је овај пројект подржан од стране EFSA-е и спроводи се у складу са ЕУ МЕНУ методологијом, што гарантује да су прикупљени подаци у БиХ хармонизовани са подацима земаља чланица ЕУ и дио су опште европске базе података о прехрамбеним навикама становника Европе.