Coca Cola HBC B-H: „Производ Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml ниje увезен нити стављен на тржиште Босне и Херцеговине”

У склопу мјера предострожности које се спроводе у Босни и Херцеговини након сазнања да се са тржишта Републике Хрватске, због потенцијалног ризика по здравље потрошача, повлачи производ „Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml”, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине запримила је обавијест „Coca Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo“ у којој се наводи да ова компанија у свом портфолију нема производ наведене робне марке, те да исти не увози нити ставља на тржиште Босне и Херцеговине.

Са циљем минимизирања ризика и заштите здравља потрошача, Агенција је успоставила комуникацију са субјектом у пословању са храном те дала одговарајуће препоруке инспекцијским органима који су надлежни за службене контроле хране на тржишту Босне и Херцеговине.

До овог тренутка, Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине од стране надлежних инспекцијских органа, као ни путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње (ЕU RASFF), није запримила обавијест да су производи који су предмет повлачења и опозива у Републици Хрватској доступни на нашем тржишту.

О свим новим информацијама, потрошачи ће бити благовремено обавијештени посредством званичног веб сајта странице Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине.

Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине, у сарадњи са надлежним инспекцијским органима, континуирано прати потенцијалне ризике поријеклом из хране, те предузима одговарајуће мјере са циљем заштите здравља и интереса потрошача.

Допуна информације, 9.11.2023. године

Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске доставила је Агенцији за безбједност хране Босне и Херцеговине повратну информацију у којој се наводи да је спроведен инспекцијски надзор над субјектом „Coca Cola HBC B-H“ – Подружница Лакташи, те је приликом контроле утврђено да се у складишту контролисаног субјекта не налази производ „„Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml”.

У складу са резултатима инспекцијског надзора, није вршен увоз и промет производа „„Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml” у Босну и Херцеговину.