Директор Агенције на 63. састанку Савјетодавног форума EFSA-е

Мр.сци. Џемил Хајрић, директор Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине присуствовао је 63. састанку Савјетодавног форума Европске агенције за безбједност хране (ЕFSА), који је одржан на Малти 7. и 8. марта 2017. године под предсједавањем Бернарда Урла, извршног директора ЕFSА-е, што је било прво званично учешће представника Босне и Херцеговине на састанку Савјетодавног форума.

На састанку су, између осталог, разматране кључне тренутне активности ЕFSА-е, попут попут сарадње са државама чланицама ЕУ у области нове хране и резултата националних прехрамбених студија (2012-2014).

Такође је анализиран Нацрт плана интернационалне научне сарадње ЕFSА-е 2017-2020, те је вођена дискусија о јачању капацитета за процјену ризика на интернационалном нивоу.

Савјетодавни форум је орган који има савјетодавну функцију према извршном директору ЕFSА-е, а посебно у процесу израде Приједлога Програма рада ЕFSА-е. Састоји се од представника националних органа надлежних за процјену ризика у државама чланицама ЕУ-а, док Босна и Херцеговина, представници земаља кандидата за чланство у ЕУ, Норвешке, Исланда, Швајцарске и Европске комисије учествују на састанцима у својству посматрача.