Донесен Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (ГМО) и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО

На приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 114. сједници донио Правилник о поступку оцјењивања и овлаштења лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (ГМО) и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО.

Правилником се прописује овлашћивање лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО које на јединствен начин спроводе надлежни органи ентитета и Брчко дистрикта БиХ. Такође је прописано успостављање листе овлаштених лабораторија за област ГМО-а у Босни и Херцеговини. Обухваћен је поступак овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модифицираних организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетички модифицираних организама за храну, храну за животиње, репродукциони  материјал у пољопривреди  и шумарству те  средства за заштиту биља.

Сходно одредбама Правилника, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и Одјел за пољопривреду Брчко дистрикта БиХ овлашћују испитне лабораторије за контролу, испитивање и праћење ГМО и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО. Након овлашћивања, Рјешења о овлаштењу лабораторија достављају Агенцији за безбједност хране БиХ, која их уписује на јединствену листу испитних лабораторија у БиХ за област ГМО. Листа ће бити објављена у „Службеном гласнику БиХ“ и на веб страници Агенције.

На основу члана 16. Закона о ГМО („Службени гласник БиХ“, број 23/09), Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог Агенције и уз мишљење Института за акредитовање Босне и Херцеговине уређује поступак оцјењивања и овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење ГМО-а и производа који се састоје, садрже или потјечу од ГМО-а.