Донесена Одлука о именовању чланова Савјета за генетски модификоване организме

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 178. сједници одржаној 13. новембра 2019. године, на приједлог Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине, донио Одлуку о именовању чланова Савјета за генетски модификоване организме. Савјет за ГМО обавља сљедеће послове:

  • даје мишљења о употреби ГМО-а у управним поступцима и другим поступцима по захтјеву надлежних органа,
  • даје мишљење и приједлоге у припреми прописа о употреби ГМО-а,
  • даје мишљења и приједлоге надлежним органима државне управе о питањима употребе ГМО-а,
  • прати стање и развој у области кориштења генетске технологије и употребе ГМО-а,
  • прати научно-стручна достигнућа и даје мишљења у вези с употребом генетске технологије и употребом ГМО-а,
  • даје мишљења у вези са социјалним, етичким, техничким и технолошким, научним и другим условима кориштења ГМО-а,
  • савјетује надлежне органе о питањима везаним за употребу ГМО-а и генетске технологије,
  • извјештава јавност путем медија и стручних скупова о стању и развоју у области употребе генетске технологије и употребе ГМО-а, те о својим ставовима и мишљењима,
  • обавља и друге стручне послове прописане Законом о генетски модификованим организмима („Службени гласник БиХ“, број 23/09) и прописима донесеним на основу њега.

У претходном сазиву, Савјет за ГМО је у периоду од 2015. – 2018. године дао веома значајан допринос у измјенама прописа из области ГМО и правном регулисању области овлашћивања лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетски модификованих организама и производа који се састоје, садрже или потјечу од генетски модификованих организама. С циљем информисања научне, стручне и шире јавности, претходни сазив Савјета за ГМО је припремио монографију „Генетски модифицирани организми – стање и перспективе“, која је објављена у наклади Агенције за безбједност хране Босне и Херцеговине и промовисана у Мостару, Бања Луци и Сарајеву.